15-20 Rader Slots | 4 000 kr Bonus | Casino.com Sverige

Огромные джекпоты до 2 миллиардов Долларов, Вероятность выиграши джекпота 1 к Испанские. ArthurIncum @ ; лучшие [url= ]kr Bulsode. Um das beste Online Casino zu finden, sollten Spieler Rader Slots | 4 kr Bonus | gratisgokkasten.nu Sverige im Lucky Emperor Casino die Spiele nicht direkt. Rader Slots | 4 kr Bonus | gratisgokkasten.nu Sverige. Dokumentation „ Chorologie seltener und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Sehr zerstreut.

15-20 Rader Slots | 4 000 Kr Bonus | Casino.com Sverige Video

Slot Bonus Compilation - Wild Gambler, King kong Cash, Toy Factory and More Hästen tränar fint Beste Spielothek in Giesendorf finden känns bättre och bättre i alla fall. I förra veckan fick vi in Think Twice e. Tidningen Aviation Week publicerade denna karta över orter där man försöker starta upp rymdbaser. Privata företag investerar i nya raketer. Den förste att inneha tjänsten som chef är Lindley Johnson. Länge hade man endast en fond men har joy club deutschland fyra och startar upp Apueste con su iWatch – El futuro está en su muñeca | Casino.com femte. Jag är styrelsemedlem i Svenska Rymdsällskapet. Studenter vill sända farkost till Mars. Kommer hon dit och det inte blir tokkörning blir det intressant. Det är främst tre trender som skapar ökat behov av raketer:

Överhuvudtaget är branschen väldigt volatil. Skrivelsen är avsedd att utgöra ett ramverk för riksdag, myndigheter, organisationer och företag vid rymdverksamhet.

Tanken är att denna grund t. Diskussionerna om ny rymdpolicy inleddes redan när Riksrevisionen hade utrett effektiviteten i den statliga rymdverksamheten.

Sedan följde en stor utredning och nu har den nya rymdstrategin presenterats. Ett inslag om rymdstrategin kommer där. Ett antal tidningar och webbplatser kommer strax med personliga rapporter, t.

Utbildnings- och rymdminister Helene Knutsson om skrivelsen. Utbildningsminister Helene Knutsson berättad sedan om skrivelsen. Hon gav först en redogörelse över hur stor betydelse rymdverksamhet har i samhället.

Detta är de viktigaste förslagen: Det behövs en modernisering, och riksdagen behöver stifta en ny rymdlag. Esrange bör utvecklas för att i framtiden???

Helene Knutsson avslutade sin redogörelse med en mycket bra slogan: Efter avslutad sändning fanns möjlighet att intervjua ministern, samt att mingla och prata med övriga närvarande.

Men mer om det i min kommande analys av rymdstrategi-skrivelsen. Imorgon 9 maj ska utbildningsminister Helene Knutsson presentera en rymdstrategi.

Utredningen rekommenderade bland annat följande: Rymdlagen borde skrivas om med hänsyn till de stora förändringar som skett inom rymdbranschen sedan lagens tillkomst I en särskild utredning som gjordes senare rekommenderades att staten finansierade byggandet av ny infrastruktur vid Esrange, kostnad miljoner, för att möjliggöra uppsändning av satelliter.

Med rekommendationer, lagstiftning eller finansiering? I Japan gräver man inte ner elkablar, de dras i luften. Japan ökar sin rymdaktivitet.

Nya raketen H3 kommer även att sända upp small-sats. Man behöver bygga en ny uppskjutningsramp. Detta driver fram bygget av nya raketer. Nu fick jag lämna ett litet, litet bidrag till företagets verksamhet genom att justera protokollet!

Hur klarar man detta? Har man tillräcklig kompetens, kapital och kostnadskontroll i företaget? Ja, enligt VD Niels Buus har man det. GomSpace har tredubblat personalstyrkan under Men sedan hade man även kostnader för försäljning och distribution med 31 milj kr, utvecklingskostnader med 25 milj kr och administrativa kostnader med 38 milj kr.

Hur kommer detta att utvecklas framöver? VD Niels Buus kommenterade detta. Man har ju även kostnader för sin nya tillverkningsanläggning i Aalborg och för att etablera kontor i USA och Singapore.

Kostnaderna för produktion av satelliter ska sänkas genom att man utvecklar en mer automatiserad tillverkning. Prognos för positiv framtid. Niels Buus kunde enligt min mening skildra ett framtids-scenario för företaget som föreföll trovärdigt.

Inte minst berättade han om den entusiasm som ledning och anställda känner inför verksamheten. Samtliga i styrelsen omvaldes. Sverige kommer att delta genom att fem svenska astronauter snabbutbildas.

Men tänk om det kunde bli verklighet! Liten artikelserie i tre delar om dystra trender i rymden. Följ länken till sidan om internationell rymdfart.

F ölj länken till sidan om internationell rymdfart. Ska vanliga människor köpa aktier i rymdföretag? Länk till min artikel! Länk till gästen med rymdintresse!

Uppskjutningarna för denna konstellation beräknas starta , om företagets ansökan hos amerikanska FCC godkänns. OneWeb ska snart sända upp de tio första satelliterna, byggda av Airbus.

FCC har godkänt fler ansökningar. Världens hittills största konstellation är uppsänd av företaget Planet. Det kan bli kaos där uppe! Det finns kritiska röster mot att sända upp detta stora antal nya satelliter.

Greg Whyler, som själv leder arbetet med att sända upp minst satelliter VD för Oneweb , säger att avsaknaden av regler är oroande. Men för att bygga en satellit och sända upp den finns inga kontrollmekanismer, säger han.

So you could put up a bunch of satellites that may fail and crash into each other and destroy an orbit. There is no way to fix that. Publicerat ArianeGroup ska bygga en ny version av Arianeraketen.

Nu kan man börja bygga raketen. Beslut om detta ska troligtvis tas vid ministermöte nu i mars Detta skulle ge Arianespace en stabil kundbas.

Endast kommersiella kunder räcker inte. En första bedömning skulle ge att en uppskjutning med Arianespace kostar miljoner dollar för last upp till 11,5 ton.

SpaceX tar 62 miljoner dollar för Falcon 9 för last upp till 5,5 ton. Men man gör enbart utvecklingsarbete och tester tills vidare. De amerikanska Venus-forskarna hoppades.

Vissa forskare är med och ansöker hos NASA om deltagande i projektet New Frontier, vars syfte är utforskning av solsystemet. Sonden ska sändas iväg !

Finansieringen är inte garanterad ännu. Projektet kallas SmallSat Express. Jag bad henne om en kommentar till den lyckade uppskjutningen med raketen Electron.

Det här känns som en banbrytande nyhet för smallsat-branschen! Att Rocket Lab, enligt uppgift, lyckats göra en lyckad uppskjutning av Electron till omloppsbana är mycket positivt för alla aktörer som arbetar med denna del inom rymdbranschen eftersom det visar att detta är möjligt.

Den saknade pusselbiten för Esrange finns nu: Företaget Rocket Lab har lyckats med världens första smallsat-uppskjutning med specialbyggd liten raket.

Webb för Space News. Men nu har den första lyckade uppskjutningen av satelliter med en liten raket gjorts. SpaceX sänder upp en stor satellit med raketen Falcon 9 kostar det ungefär 50 miljoner dollar.

En uppskjutning av en liten satellit med Electron kostar ca 5 miljoner dollar. The flight, which is bound for a low-inclination orbit, is scheduled to occur in early This satellite constellation will provide continuous monitoring between 37 degrees North and 37 degrees South, helping provide global situational awareness for air-traffic controllers and shipping companies, and aiding in the identification and location of wayward or missing planes and ships.

LauncherOne ska använda ett flygplan istället för en rakets första steg. The company has a fully-assembled pathfinder rocket on the test stand in Mojave, CA, and several more in manufacturing and assembly in Long Beach, CA.

LauncherOne is designed to provide highly responsive, reliable, and affordable flights to Low Earth Orbit to small satellites.

The initial flight of the LauncherOne system is targeted for the first half of Space News och web: Men det problemet kanske löser sig alldeles snart.

Men man hoppas kunna börja med satellituppskjutningar Sverige har en lämplig plats. Lustigt nog är det ungefär samma belopp, miljoner kr, som behövs för en ny infrastruktur vid Esrange.

Kanske Sverige skulle se till att bli först i Europa med satellituppskjutningar. Eller i alla fall inte sist.

För rymdverksamhet är väl en framtidsbransch? Nu har utredningen överlämnats till regeringen. Riksrevisionen kom i januari med en granskning av den statliga rymdverksamheten.

Alla utredare är positiva till förslaget. Kanske dags för ett beslut nu? Den utredning som presenteras nu konstaterar att det behövs statlig finansiering med ca miljoner för att bygga nödvändig infrastruktur och man behöver en ny rymdlag.

Att det finns förutsättningar innebär i korthet: SpaceX transporterar redan nu förnödenheter till stationen med sin farkost Dragon och den har nu vidareutvecklats till ett rymdskepp.

Japan och Indien vidareutvecklar sina raketer. Japans nyaste kallas H3 och beräknas bli klar Den ska vara helt tillverkad i USA.

Länge har amerikanska raketer drivits av ryska raketmotorer. Pga de frostiga relationerna mellan USA och Ryssland strävar man nu efter att sluta använda de ryska motorerna.

Inte ett enda av företagen har dock ännu lyckats sända upp en satellit i omloppsbana. Först ut blir förmodligen Oneweb med satelliter.

SpaceX planerar för en konstellation för bredband med över 4. Virgin Galactic och Sven Grahn, svensk rymdexpert med bl.

Regeringen söker Generaldirektör och chef till Rymdstyrelsen. Myndigheten ska arbeta för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat.

Myndigheten ligger i Solna och har 19 anställda. Bolaget är baserat i Glasgow och har cirka 77 anställda. Men det verkar ju som om vi inte utvecklats speciellt bra vad gäller moral och ansvarstagande för andra, eller ansvarstagande för planeten som helhet.

Som jag brukar säga: Böckerna av James Corey började utges och TV-serien inleddes Tyvärr är det tomt skrävel, liksom det mesta han sysslar med.

Det är förödande för NASA: Jag misstänker att republikanska presidenter vill stöda rymdprogram för att det skänker dem prestige och ära.

Dessutom tror jag att Trumps rymdplaner är tomt skrävel. Bush, disbanded in , and re-established in June by President Donald Trump.

It is a modified version of the earlier National Aeronautics and Space Council Är hans rymdplaner förankrade i kongressen? Mitt hemland Finland firar sin självständighetsdag idag 6 december.

Jag uppmärksammar Finland i rymden. Rysslands rymdorganisation Roscomos kommer troligtvis att ansluta till projektet! Rymdföretaget OHB ställer upp med lokaler och ett antal ingenjörer har anställts.

Reportage - svenska rymdföretag - Beyond Atlas. Projektet förfogar över 30 miljoner euro som ska användas till att stödfinansiera nya företag inom sektorn.

Man vill stöda olika aspekter av jordobservation som t. Det är möjligt att ansöka om tilläggsfinansiering. Men han önskar att ESA kunde visa sitt stöd för ett projekt redan inför försöken att hitta privat finansiering.

InCubed stöds av 13 av ESA: Den första flygningen gick bra, men den andra, som ägde rum i juli , misslyckades. Felsökning och tester av raketen kommer att försena flera satellituppskjutningar.

GoogleXPrize ger liten lättnad. Det handlar om kolonier i rymden! Ordföranden heter Ulf Andersson. Just nu rusar kurserna i alla tre aktier. I flera decennier var det endast statliga rymdorganisationer som kunde bedriva rymdverksamhet.

Det finns privatfinansierade satelliter för TV-sändningar, telefoni, bredband, jordobservation osv. I flera länder finns nu börsnoterade rymdföretag.

De svenska rymdföretagen ingick i större koncerner t. Saab Space och Volvo Aero eller ville inte börsnotera sig t. De första dagarna gav kursen skrämselhicka, eftersom den sjönk under noteringskursen, som var Men sedan tog kursen fart och har stigit sedan dess, med extra ryck när nyheter publicerats.

GomSpace tillhör en ny typ av satellitbyggare. Företaget bygger avancerade komponenter till satelliter. Samtliga deltagare i panelerna: Griffin, Stefan Gardefjord och Christer Fuglesang.

Vad pratade dessa rymdmänniskor om? Det finns inte tillräcklig kapacitet hos antennerna i Deep Space Network att kommunicera med alla farkoster!

Följ länken till sidan "När reser vi till Mars? Man uppmuntrar till byggandet av ett flertal rymdbaser i England, Skottland och Wales. Och ny rymdlag väntas inom kort!

Det drivs av University of California. Den möjlighet som fanns var teleskopen. Det ryska observatoriet Pulkovo användes till grundforskning om universum.

Dittills hade man mestadels studerat himlen för att kunna navigera till havs och för att mäta tid. Det teleskop som Yale, University of North Carolina, invigde hade i dagens penningvärde kostat miljoner dollar.

Han dog och hade testamenterat 1,5 miljarder omräknat till dagens penningvärde till teleskopet som ännu idag bär hans namn.

Lick Observatory är ett astronomiskt observatorium som ägs och drivs av University of California. I senaste numret av Space News kan man läsa om hur ett antal rymdprojekt framskrider.

Rymdbasen Vostochny byggs vid Stilla havet. Rysslands rymdorganisation Roscosmos bygger ett nytt rymdskepp som ska heta Federatsiya.

Företagen SpaceX och Blue Origin har utvecklat raketer där första raketsteget landar igen efter uppskjutningen.

Detta ska sänka kostnaden för raketuppskjutningar. Företaget Boeing ska bygga raketen och man beräknar att testflygningar ska inledas Experimental Spaceplan 1, eller XS Defence Advanced Research Projects Agency".

Stratolaunch har byggt världens största flygplan. Planet ska användas för att sända upp satelliter. När flyger privata astronauter?

Planen är att testflygningar ska inledas , men det verkar nu som om företagen inte ännu lyckats uppfylla säkerhetskraven. Det innebär eventuellt att de första flygningarna försenas.

Private Spaceflight - och annat spännande! Det är satelliter som ägs av olika myndigheter eller av militären. De här satelliterna sänds upp av bolaget United Launch Allliance, ett joint-bolag bildat av Boeing och Lockheed Martin.

Raketen ska heta Vulcan. Den troligaste leverantören av motorn är Blue Origin, ett av de företag som försöker starta upp rymdturism. Om Blue Origin misslyckas är andrahandsvalet företaget Aerojet Rocketdyne.

En annan skillnad är att Blue Origin finansieras av miljardären Jeff Bezos, medan Rocketdyne behöver finansiellt stöd av staten med en miljard dollar för att kunna konstruera en ny motor.

Vulcan ska ersätta raketen Atlas V. Denna Atlas-raket drivs med en rysktillverkad motor som heter RD Kongressen har röstat för att den ryska motorn ska ersättas med en ny amerikansk, pga det kyliga läget mellan USA och Ryssland.

I Ryssland har man sedan testat Angara. Kina bygger allt större versioner av sin raket Long March, under blev Long March 5 och 7 klara. Företaget SpaceX kom med sin nya raket Falcon Heavy.

Ett antal beprövade raketer fortsätter att användas, t. Rymdsonden New Horizons flyger nu bortom Pluto, genom outforskade delar av solsystemet.

Ska de kallas asteroider? Det lyckade uppdraget väckte stort intresse världen över. Ingen farkost hade tidigare studerat Pluto.

Fotografier och mätresultat visade mycket som var fullständiga överraskningar för forskarna. New Horizons förmedlar mätningar under sin färd genom det s.

De är helt enkelt djupfrysta. New Horizon studerade Kuipers Belt efter att sonden sänt informationen om Pluto. I september startar man upp den igen för en period för att studera omgivningen.

Man har funnit en stor variation bland de olika KBO: Den internationella rymdstationen kommer att finnas kvar till , eventuellt till Modulen skulle kosta ca miljoner dollar att bygga.

Sju människor skulle kunna vistas där samtidigt, inklusive astronauter för längre perioder och rymdturister i en vecka. Den är fullt utrustad för att kunna hysa astronauter och förflytta sig, dvs fungera som en egen enhet.

NASA kommer att välja ut ett företag att samarbeta med och delfinansiera. Lars Eliasson, ordförande för Rymdforum.

Ja, det blir en rymdstrategi! Kall dryck i ett glas av is i ett ishotell. Rymdforum i Kiruna: Miljön, människan och framtiden.

Rymdforum hölls i Stockholm i lite enklare format än vanligt. Christer Fuglesang visade film om sin rymdfärd. Politiker debatterade rymd-Sveriges framtid.

Länk till foton och reportage. Rymdforum i Trollhättan. Riksrevisionen presenterade en utredning och konstaterade att den statliga rymdverksamheten behövde effektiviseras.

Rymdforum i Göteborg. Nu berättade regeringens utredare om sitt förslag till en statlig rymdstrategi. Utredare var Ingemar Skogö.

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson. Cecilia Hertz i talarstolen med företaget Umbilical.

Till vänster utbildningsminister Knutsson med sin pressekreterare Jens Petersen. Centret kommer eventuellt att byggas mellan Stockholm och Solna, vid slutet av Torsgatan.

Utbildningsminister Helene Knutsson talade om betydelsen av att utveckla svensk rymdverksamhet. Man konstaterade ett behov av större statlig samordning.

Under gjordes sedan en utredning om framtida planer för Esrange. Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Det förundrade mig att hon sa att man antingen skulle ta ett antal beslut eller presentera en strategi.

Här är en länk till sajten arielspacebook. Nu befinner sig 18 satelliter i bana och fler sänds upp snart. Galileo-systemet ska vara klart och inkludera 30 satelliter.

Som väl är har ingen satellit blivit helt utan klocka. Man vet inte vad som orsakar felet! Passiv hydrogen maser clock from Leonardo and rubidium atomic frequency standard clock from Spectratime.

Stora framsteg i rymdbranschen under Space News i december Virgin Galactic fortsätter att testa sin nya version av SpaceshipTwo, rymdskeppet som ska föras av ett flygplan högt upp i atmosfären, där rymdskeppet startar och flyger upp i rymden.

Virgin Galactic har gjort stora ändringar i rymdskeppet och 3 december genomförde man en lyckad glidflygning. Man kommer att fortsätta med ca 10 glidflygningar tills man mot slutet av hoppas kunna börja testa motorn i riktiga flygningar.

Det är ett viktigt steg för Kina i strävan att lansera sig som en internationell spelare. Man har fram tills nu använt ett sista steg byggt i Ryssland.

Indien planerar att genomföra fyra flygningar med denna raket under och Bigelow Aerospace och det stora företaget United Launch Alliance har redan slutit avtal om att sända upp fler moduler med raketen Atlas 5.

Stora misslyckanden under Europas Marslandare kraschade och privat rymdfart är kraftigt försenad. Vid explosionen förstördes lasten, Israels satellit Amos Dessa fel med efterföljande pauser för utredning har försenat tidtabellen rejält för SpaceX.

Uppskjutning av ryska Progress misslyckades. I december sände Ryssland upp farkosten Progress med raketen Soyuz-U, för transport av materiel till rymdstationen.

Fyra färder till rymdstationen är planerade för Progress-kapslar för Men det kan ju bli nya förseningar. Tills vidare betalar NASA stora belopp till den ryska rymdorganisationen för att amerikaner flyger upp till stationen med ryska farkosten Soyuz.

Det lilla europeiska landet Luxemburg har proklamerat att man vill investera miljoner euro i företag som strävar efter att starta gruvbrytning i rymden.

Det kostade SES 1,2 miljarder dollar att köpa O3b som äger satelliter i medelhög bana. SES driver ca 50 satelliter i högre bana, s.

SES har dessutom för miljoner dollar köpt ett mediaföretag. Konsortiet Airbus-Safran köpte aktiemajoritet i Arianespace. Kontraktet är värt en miljard dollar.

Sea Launch byter ägare. Ägarna var ryska Energia, amerikanska Boeing och danska Kvaerner. Sedan blev ägarna osams. Till slut kvarstod Energia som enda ägare.

Space News i december. SpaceX lyckas under landa första raketsteget av raketen Falcon 9. Under har man gjort fem lyckade landningar med raketsteget.

Kina testade en ny raket — en av världens största. Det är en av världens största raketer. Ryska obemannade farkoster — Luna 16, Luna 20 och Luna 24 hämtade ca gram.

Det var som Luna 24 utförde den sista hämtningen. Sedan dess har ingen s. Orbitals raket flyger igen. Medan man byggde en ny raket - med en annan typ av motor - köpte man uppskjutningar med raketen Atlas för att kunna leverera förnödenheter till rymdstationen med sin farkost Cygnus.

Den fungerade bra och man lyckades leverera förnödenheter till rymdstationen. GOM Space lanserades till kursen E SA har skapat 16 inkubatorer i 12 länder i Europa för startup — företag i rymdbranschen.

Det finns tre svenska inkubatorer för rymdföretag: Förutom ovannämnda företag deltar ytterligare fyra i programmet: Här kan ni se vilken imponerande skara företag som ska stöda nykomlingarna: Partners till de nya företagen: Vad har hänt sedan utredningen blev klar i september ?

För övriga kontaktade är det frivilligt att svara. Man tillsatte dock en uppföljande utredning: Nu vill SSC ta nästa steg: Jan Nygren la fram sin utredning 17 oktober se artikeln här nedan och han tillstyrker SSC: Detaljerna i utredningen är inte offentliga ännu.

I statsbudgeten som lades fram säger man: Där sägs att de extra miljonerna fördelar sig med 15 milj. I höst presenterar regeringen en ny forskningsproposition.

Nu är det eftermiddag, klockan är Första talare var Major General Robert D. McMurry Jr eller var det McCurry? Generalen var en imponerande gestalt med massor av medaljer och ett enormt lugn över sig.

Efter föredraget tog han sin väska och reste iväg till Bryssel för möte med ESA. Och man har ett världsomspännande nätverk av antenner för kommunikation med satelliter.

Projektet heter Smallsat Express. Aktörer som vill sända upp en cubesat eller liten satellit kommer att veta vilka datum uppskjutningar sker, hur gränsytan mot raketen ser ut, vad det kostar osv.

Smallsat Express kommer att vara som en infrastruktur för rymden, med tidtabell och fast biljettpris. Luftlagret vid jordytan kallas stratosfär, mellan 5 mil och 8 mil upp kallas luften mesosfär.

Det är ett relativt outforskat atmosfärlager. Nu närmar sig klockan Aerospace Technology Congress Brasilien medverkar med en stor delegation.

Flera av Sveriges intressantaste aktörer inom rymdforskning och privat rymdverksamhet samlas för att ge barn och vuxna en upplevelse av rymden!

Länk till Astronomins dag. Vad sägs om detta program: Bygg en egen rymdfarkost! Träffa astronauten Christer Fuglesang!

Svenska Rymdsällskapet berättar om rymdkolonier: Bygg din egen rymdkoloni! Men jag var först! Projektledare Staffan Persson berättar.

OHB i Kista bygger en modul till rymdskeppet Orion. Med Sverige mot planeten Mars! Det betyder att ett svenskt företag deltar i projektet att sända människor till Mars!

Arielspace inleder en artikelserie som analyserar företagets möjligheter och faror. About Swedish Space Corporation. SSC's focus is to be a leading global provider of advanced space services through its core business activities organized in three divisions; Science Services, Satellite Management Services and Engineering Services.

SSC is therefore seeking new owners for its fully-owned space technology and product oriented subsidiary NanoSpace.

GomSpace is a space company with a mission to be engaged in the global market for space systems and services by introducing new products, i.

Staten Luxemburg har inlett samarbete med detta företag. Luxemburgs regering har avsatt miljoner euro för investeringar i detta projekt.

Stratolaunch är ett projekt för att sända upp satelliter med hjälp av ett gigantiskt flygplan. With two strong sites in Bremen and Oberpfaffenhofen and more than three decades of experience, OHB System specializes in high-tech solutions for space, science and industry.

Henrik Didner och Adam Gerge: Där köpte jag en bok skriven av en känd amerikansk fondförvaltare, Peter Lynch.

När PPM-systemet för pensioner infördes var denna fond en av favoriterna. Länge hade man endast en fond men har nu fyra och startar upp en femte.

Företagets huvudkontor ligger i Uppsala men man har en filial i Stockholm. Det är en ny fond, den startade i augusti och utvecklas väldigt bra.

I maj besökte jag Stockholmskontoret för att prata om fondens innehav i rymdbolaget OHB. Det stämmer att vi analyserar ett företag grundligt innan vi köper aktier.

Vi ser det inte som att vi köper ett värdepapper, utan som att vi blir delägare i företaget. Varför valde ni att investera i just OHB?

Det började med företaget. Vi gör alltid noggrann analys av möjliga köpkandidater och i detta fall ledde det till att vi analyserade rymdbranschen.

Innehavet utgörs av OHB Sweden har kontor och ett stort clean-room i Kista. Har ni besökt dem? Ja, och vi träffade VD Gierth Olsson.

Vi blev imponerade av verksamheten. Vi har uppmärksammat att man inom OHB ser det svenska dotterbolaget som en viktig del av koncernen.

OHB Sweden i Kista. Investerar ni i rymdturism? Vi köper i börsnoterade företag inom ett visst intervall storleksmässigt.

Boeing är för stort. De svenska företag som verkar inom rymdbranschen är inte börsnoterade och hos de flesta är bara en mindre del av produktionen rymdindustri.

Hur bedömer ni framtidsutsikterna för aktieplaceringen i OHB? Kan OHB hotas av nya trender inom rymdbranschen, t.

För utforskning av solsystemet och mycket av övrig rymdforskning behövs fortfarande stora satelliter och sonder. Vi kan konstatera att OHB: Ett hot mot företaget är att kassaflödet varierar.

OHB levererar satelliter eller komponenter till flera av de riktigt stora projekten. Henrik och Carl berättar istället om ett annat av fondens innehav, företaget Corticeira Amorim, som tillverkar korkar för vintillverkare.

Detta företag har koppling till rymdindustrin! Tack Henrik och Carl för ett trevligt samtal om aktieplaceringar och rymdindustri. Länk till OHB Sweden.

The integration of cork in spacecraft and rockets began with the Apollo 11 mission, which took Man to the Moon for the first time. In the European programme, Corticeira Amorim has also been responsible for integrating cork solutions in thermal and anti-vibration shields, with important contributions within the framework of the Ariane 5 project and the new Vega rocket.

Ken och Barbie är astronauter. Och hur ligger det till med investeringar i svenska rymdföretag: Stora planer men krympande budget.

Deltagandet i den internationella rymdstationen fortsätter, men efter bygger man eventuellt en egen rymdstation. Ryssland utvecklar en ny raket som kallas Angara och man vidareutvecklar raketen Souyz.

Alla övriga raketer kommer att avvecklas: Igor Komarov är chef för Rysslands rymdorganisation Roscosmos.

Han säger att det ansträngda budgetläget gör det viktigt att prioritera. Det viktigaste är att ha satelliter för jordobservation och kommunikation, och bra raketer som kan sända upp dem.

Nyligen sändes — i samarbete med ESA — en farkost till Mars. Sonden Exomars lyfte med en rysk Proton-raket.

Luna 16, 20 och Ryssland ska utveckla en ny version av Soyuz-raketen för bemannad rymdfart. Raketerna Soyuz och Angara kommer att testas vid den nya rymdbas som Ryssland bygger i östra delarna av Sibirien.

Basen heter Vostochny Cosmodrome och ligger i regionen Amur. Analytiker i väst gör bedömningen att Rysslands rymdprogram kommer att bli ännu mer försenat.

Citat ur Aviation Week: If oil prices stay low or drop even lower; the space program would hve to be revised down again. Man hoppas dessutom kunna sända med en landare som ska undersöka Europas yta.

Men nu finns en ny plan. Man hoppas kunna använda ett exemplar av NASA: Ett sätt är det ovannämnda: Aviation Week , 15 februari.

Sedan ska man sända en liten bemannad rymdstation för att utforska asteroiden. Man är främst ute efter att pröva ny teknik som behövs vid en Mars-färd.

I den nya budgeten vill NASA använda miljoner dollar till ett projekt som kanske kan ersätta asteroid-projektet som möjlighet att testa den nya teknologin.

De här olika teknikerna kommer att behövas vid färder till Mars. NASA vill ha 8,4 miljarder dollar till bemannad rymdfart under NASA vill använda 1,5 miljarder dollar för att planera nya farkoster till planeterna.

NASA har nyligen inrättat ett nytt kontor: Planetary Defense Coordination Office. Den förste att inneha tjänsten som chef är Lindley Johnson.

Slutsats av vetenskapsmännens banberäkning: En del av de bokningar som gjordes under är väldigt preliminära, som t. Företaget Space Systems Loral tog de flesta ordrarna, fem stycken.

Airbus Defence and Space tog hem fyra. Julgran i San Francisco. Ganymede, Callisto och Europa. Forskningssonden kommer att kosta miljoner euro att bygga och sända iväg.

Det finns flera delmoment som ger prispengar, bl. Därefter förklarade Christer Fuglesang för de häpna rymdfararna att "There is one swedish word you have to learn, and that is fikatime".

Har ni sett det här fotot förut? En astronaut som flyger fritt i rymden. Elena Serova och ASE: Hon blev därmed den första kvinnliga kosmonauten att besöka rymdstationen.

Text och foton här ikväll. Ariel Borenstein om dagens presskonferens: Utredningen om svensk rymdstrategi överlämnades till regeringen: Vid en presskonferens idag kl.

Ingemar Skogö och Helene Knutsson. Till sin hjälp har de haft tio experter. Här bara ett axplock ur förslagen: Rymdstyrelsens roll som samordnare av svensk rymdverksamhet bör ökas.

Esrange ska senast vara ett betydande europeiskt center för utveckling, demonstration och testverksamhet. Sverige ska medverka till internationell samverkan för fred i rymden, samt arbetet att undanröja rymdskrot.

Rymdverksamhetens samhällsnytta bör ställas i centrum och bidra till ett väl fungerande samhälle. Och slutligen en av slutsatserna: En stark rymdindustri är viktig för rymdverksamhetens utveckling.

Arielspace, Svenska Rymdsällskapet och Flygtekniska Föreningen. Arielspace sammanfattar här läget inom svensk rymdverksamhet. Men svenska ingenjörer, forskare och företagsledare har i flera decennier varit ledande inom internationell rymdverksamhet.

Under har jag tittat in i det kliniskt rena laboratoriet hos RUAG Space i Göteborg där man tillverkar avancerade komponenter till satelliter.

Jag har vakat med forskare i Uppsala när ESA: Kraftigt ökad rymdbudget för Rymdstyrelsen? Statligt stöd i form av ny lagstiftning och mer samordning av resurserna?

Sverige gjorde sin första raketuppskjutning Man har inte sänt upp satelliter i omloppsbana utan det handlar om att sända upp raketer till avsevärd höjd och medföra experimentutrustning.

Swedish Space Corporation Rymdbolaget. Rymdbolaget bildades genom beslut i riksdagen. Namnen kanske klingar bekant: Man vill bygga en ny uppskjutningsramp för detta.

För att genomföra projektet krävs diskussioner med svenska myndigheter och politiker samt förhandlingar med Ryssland och Norge.

Uppgiften är att stöda och samordna svensk rymdverksamhet. Större delen av budgeten används till att delta i projekt hos ESA, resten till nationella projekt.

Under flera decennier var tre stora rymdföretag nästan synonyma med svensk rymdverksamhet: Volvo Aero tillverkade huvudsakligen för flygindustrin, men byggde även raketmunstycken.

Man utvecklade en unik tillverkningsmetod. Den europeiska raketen Ariane lyfter med svenskt raketmunstycke. Rymdbolaget har drivit den svenska rymdutvecklingen med raketuppskjutningar, byggande av satelliter och kommunikationsanläggningen utanför Kiruna.

Dotterbolaget Saab Space byggde upp en unik kompetens bland annat med datorer för satelliter och s. Omnisys utvecklar ny teknik för mätinstrument i satelliter i nära samarbete med rymdforskare.

Spacemetric, tidigare del av Rymdbolaget, säljer fjärranalysdata. SweDish bygger telefoni för satellitkommunikation.

YoYo som skapat träningsredskap som fungerar i tyngdlöshet. Ett bolag som har framtiden för sig är Spaceport Sweden.

Bolaget vill skapa rymdturism i Kiruna. Just nu har man det trögt med verksamheten, eftersom de amerikanska företag som bygger rymdfarkoster för rymdturism inte ännu är klara, samt att det saknas svensk lagstiftning om privata rymdfärder.

Rymdturism innebär att en farkost för upp rymdfararna till rymdens gräns ca 10 mil upp. Man exporterar allt fler och allt mer komplexa komponenter.

Gabriella Stenberg Wieser Forskare. Rymdbolaget byggde tidigare egna satelliter. All denna information och kommunikation är numera en viktig del av samhället.

Om den stängdes av skulle allmänheten märka detta väldigt tydligt. Sverige har som bekant endast en astronaut. Han har sedan dess bl.

Han arbetar nu som chef för KTH: Nyheter om rymden finns numera i var och varannan tidning. Illustrerad vetenskap, Allt om vetenskap.

Du har chansen att se astronauter! Publicerat Nu närmar sig datum för det unika besöket i Sverige av ca en fjärdedel av alla människor som rest i rymden.

Kina, Bulgarien, Italien, Kazakhstan. Och värd för hela evenemanget är Sveriges astronaut, Christer Fuglesang. Tyvärr deltar han inte vid kongressen.

Deltagarna inleder kongressen söndagen 20 september med en middag i stadshuset. För intresserade gäller det berömda uttrycket: Behöver man köa i flera dagar?

Temat är "Advances in European Space Exploration". Arielspace kommer att under de närmaste veckorna berätta mer om astronauträffen och sedan delta och rapportera under dagarna i Stockholm.

Berätta varför för astronauter! Anmälan senast 16 augusti till KTH Rymdcenter. Bli chaufför till astronauter I höst kommer astronauter till Sverige, bland annat till Kronoberg.

Du som är ingenjörsstudent kan bli deras chaufför under en dag. Skolorna de besöker har utmärkt sig i ett projekt kring rymden. Du behöver ingen egen bil.

Det kommer att behövas personer som kan köra. Ta chansen att bli dessa astronauters ciceron för en dag! Efter att New Horizons passerat Pluto hoppas man att den ska kunna studera fler objekt i Kuiper Belt.

Sonden rör sig med en hastighet av Clyde Tombaughs familj deltar i projektet. Det finns en djupt gripande mänsklig dimension i berättelsen om rymdsonden New Horizon.

Pluto upptäcktes av astronomen Clyde Tombaugh. Han avled , men hans änka följde intresserat projektet New Horizons och blev vän med forskarna. NASA kommer att betala Boeing 4,2 miljarder dollar för att göra sex flygningar till rymdstationen.

SpaceX har redan sänt ett antal obemannade rymdskepp till rymdstationen med syre, bränsle, mat och materiel. SSC i Solna flyttar.

Avtalet omfattar cirka 3 kvadratmeter och inflyttning sker den 1 juni Publicerat Min kommentar: Det är ju ett engelskt ord med svensk böjning.

Webbplats för Sveriges Riksdag. Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 maj Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti Den nya raketen kommer att vara den största amerikanska raket som byggts, 61 m högre än rymdfärjan.

Att konstruera en enhet av denna omfattning kräver helt nya sätt att tillverka, montera och svetsa huvudbränsletanken. Systemet ska svetsa ihop runda sektioner med s.

Resten av raketen byggs i USA. Ur artikel i Space News Byggandet av strukturen blev klart i september När man började testa den upptäckte man att en räls som ska användas för att lyfta upp delarna som ska svetsas inte fungerade tillräckligt bra.

Delarna kan inte lyftas tillräckligt högt. Raketen ska enligt planeringen vara klar att sändas upp , men svetsningen av bränsletanken i VAC är nu ett problem.

Man undersöker om VAC är felbygd eller om marken inte klarar byggnadens tyngd. Vad har Blixt Gordon och Kalle Anka gemensamt?

Här nedan kan ni se upploppet och vad Torbjörn Jansson sade efter loppet:. Det blir inga ändringar i balans eller utrustning gentemot senast.

Det var Untilwemeetagain som sprang 20,0 och Twinberry som sprang 19,1. Ikväll har vi Dennis de Castella till start i Eskilstuna, lopp 9, V Han svarade för ett mycket bra lopp senast och det var synd att han inte fick vinna.

Först ut var New Aviator som nät han nu skötte sig och gick felfritt vann. Sedan var det dags för rikshästen Glavanize'Em.

Han kunde köras till ledning efter meter och hade sedan inga problem att vinna. Mads H Nielsen och Galvanize'Em. New Aviator, Ullis och Mads.

Fonda Boko var jättefin vid segern näst senast. New Aviator galopperade tyvärr i sista sväng senast, annars hade han nog kunnat vara med bland de tre.

Han är med och jagar en slant igen. Han ska räknas med vinstchans. Det var jätteskoj och vi tackar alla som var här för en trevlig dag. Galvanize'Em och Ripkin Joe i bakgrunden.

Ailihphilia är en stor och rejäl märr med fin exteriör som rör sig fint och som det ska bli spännande att följa framöver. Det är ett sto med bästa förutsättningar att bli en fin tävlingshäst.

Här kan du ladda ner en pdf-fil och läsa mer om hästen och konceptet. Det har varit full fart i veckan. Pine Chip som tjänat Efter försäljning har Wunder Dream lämnat stallet.

Det är en kompis till oss, Casper Hedberg och hans pappa som köpt hästen och vi önskar stort lycka till med henne.

Det blir kul att följa. Hon öppnade snabbt till ledningen, en position hon sprang i hela vägen. Hon kördes till seger av Mads H Nielsen.

Wunder Dream - Ullis. Seger för Fonda Boko. Det blev en härlig tisdagkväll i Eskilstuna. Fonda Boko bilden ovan skötte sig lika fint som i kvalloppet och ledde sitt lopp runt om.

Segertiden blev finfina 13,1 över meter. Fonda Boko, Jonas, Dennis de Castella. Han spurtade bra i förra loppet och har känts fortsatt fin efter det.

Det blev ett felfritt lopp och en tredjeplats. Det var otroligt skönt att det blev ett felfritt lopp och en placering ikväll.

Tyvärr galopperade Dennis de Castella mitt i loppet i onsdags. Dags för nya starter i veckan, ondag och torsdag. Klicka här för att se kvalloppet.

Det blev en trevlig torsdagkväll i Bollnäs eftersom Happy Ours vann ett Vlopp. Hon pep till ledningen kort efter start, en position hon var i resten av loppet.

Över upploppet stack hon undan till mycket lätt vinst tillsammans med Mads H Nielsen i sulkyn. Fonda Boko är med i lopp 3. I lopp 11 är Galvanize'Em med.

Han har heller inte skött sig i de senaste starterna och det är samma där, det är felfritt lopp som gäller i första hand.

Ponnyn Atlas med Galvanize'Em. I helgen kom en ny häst till stallet. I klass I-finalen har vi med Swimming Pool.

Han svarade för ett rejält lopp och har tagit det bra. Han ska vara förbättrad med loppet och har en spännande uppgift idag.

Hästen är löpglad och stark och ska vara en av de som kan vinna loppet. Galvanize'Em lopp 7 blev behandlad efter förra loppet, men tränar nu riktigt fin inför den här starten.

Han känns stark och bra och kommer förhoppningsvis göra en fin insats. När hon har en bra dag fungerar hon även i ryggar och hon kan smyga med till en plats.

Det är klart att det ska vara vettig segerchans. Imorgon lördag har vi Dennis de Castella till start i Eskilstuna. Efter en löpning i fjärde ytter avgjorde han säkert över upploppet tillsammans med Björn Goop i sulkyn.

Det var en mycket fin insats och vi är toppen nöjda med Poolen. Idag startar Happy Ours i Eskilstuna. Han är med i första avdelningen som avgörs över meter och kör gör Björn Goop.

Ny start för Happy. Torbjörn Jansson ska köra. Tyvärr blev det galopp för Galvanize'Em i onsdags. Snart är även barfotaförbudet slut och barfota kommer helt klart att bli en extra växel för honom.

Nizze känns fortsatt väldigt fin efter senaste starten. Vi tycker att toppformen kommer mer och mer och tror att han kommer att göra en bra insats igen.

Ny start för Rikshästen. Det blev en fin andraplats i alla fall värd Tyvärr galopperade Fonda Boko i inledningen av loppet och han kom sedan tillbaka och blev sjua.

Fonda Boko lopp 6 galopperade bort sina möjligheter tidigt senast. Han visade vilket härligt fighterhjärta han har och han fortsätter visa riktigt bra form.

Vi var väldigt nöjda med Nizzes insats och även kusken Mads H Nielsens jobb i sulkyn. Han är med i ett lärlingslopp där han ska köras av Mads H Nielsen.

Seger för Happy Ours. Stort grattis till alla ägarna och uppfödarna! Han visade att han duger fint i dessa sammanhang. Tyvärr blev det galopp för Galvanize'Em.

Han hamnade sist utvändigt. Han blev därefter spänd och fick inte travet att flyta helt och galopperade i sista sväng. Annars kändes hästen fin och det är bara ta nya tag och leta nya lopp.

I V, lopp 6, är Swimming Pool med i ett lopp över tre kilometer. Han var fin vid vinsten senast och är i bra form. Det är en fin häst som tränar bra, men tyvärr blev läget trist imorgon.

Happy Ours är med i lopp 3 och hon har fin form och tränar bra. Kommer hon till spets är det läge att prova där nu och över kort distans ska hon vara med i segerstriden.

I lopp 5 är New Aviator med. Han galopperade tyvärr kort efter start senast. Dags för Galvanize'Em att starta.

Det är en fin häst som haft lite problem med ett framknä förut och därför har det tagit sin tid. Där har vi med New Aviator i lopp 7. I förra veckan fick vi in Think Twice e.

Viking Kronos - Iffy i träning. Och visst blev ägaren Sara intervjuad i vinnarcirkeln: Vi har fyra hästar till start den här veckan. Löser det sig har han fart och kunnande för att vara med i tätstriden.

Det är Ripkin Joe och Galvanize'Em. Galvanize'Em är närmast kameran och Ripkin Joe den bortre. Här är de med Galvanize'Em och hans boxkompis 24an som vi kallar honom, Untilwemeetagain.

En Rikstravets häst klar. Första Rikshästen som vi gjort klart med är Ripkin Joe ovan. Detta är en riktig liten snygging med en fin exteriör.

Han visade startsnabbhet och gott uppförande i sin hittills enda start. Nya starter i veckan. Dessutom ska Stone Crab vara med i kvallopp. Eventuellt blir det barfota fram imorgon.

Sedan sprang han 1. Starter onsdag till fredag. Den här veckan har vi hästar till start onsdag, torsdag och fredag. Happy Ours är med i lopp Hon är stänkrädd och galopperade senast kort efter start.

Richard leasat hästen och tagit ut licensen under hösten. Inför Solvalla fredag lunchtrav. Med klaff kan hon vara ett platsbud.

I lopp 6 är Happy Ours med. Hon har haft en liten tävlingspaus, men tränar riktigt bra nu. Stone Crab lopp 7 hade tränat fint och kändes bra inför loppet senast, men fick sina chanser spolierade i starten.

Frida's Daylight lopp 2 galopperade tyvärr i ledningen i första sväng senast. Han har gjort en start för oss, men var tyvärr inte helt kurant den dagen.

Inför Solvalla onsdag V Swimming Pool vann i Gävle. I torsdags blev det full pott för Swimming Pool i ett Vlopp i Gävle. Se Swimming Pools segerlopp - klicka här.

Swimming Pool är först ut. I lopp 7 är Fonda Boko med och han är i bättre form än vad hans rad ger sken av. Stall Guldstjärna i Rikstravet.

Alla 14 hockeylag i SHL är med. Det här ska bli jättekul. Här kan du läsa mer om tävlingen Rikstravet: Hör Tony Wallin i en intervju efter loppet i vänsterspalten.

Hon fick fint läge igen och kan öppna bra bakom bilen, vilket hon visade senast. En bra chans att vara bland de tre ska det kunna vara om det inte strular.

Där har vi med Happy Ours som är med i ett lärlingslopp. Dags för Frida igen. Hon var riktigt bra vid segerloppet senast och har tagit det loppet bra.

Ha det bra "Bobo", du är redan saknad. Inför V86 Eskilstuna onsdag. Ikväll har vi Augusta till start i lopp 9 i Eskilstuna som är V Inför V64 Gävle tisdag.

Ikväll har vi Swimming Pool till start i Gävle i V Swimming Pool har precis duschat efter loppet och Melvin ska leda in honom i boxen, men först myser de en stund.

Seger för Frida's Daylight. Det var härligt och stort grattis till Frida Wikström som äger hästen. Intervju med Tony Wallin efter segerloppet med Frida's Daylight: Det blir tävlingsdebut för henne och det ska bli intressant.

Ikväll är det bilstart och vi hoppas slippa omstarter och att hon ska sköta sig. Han galopperade i fint slagläge senast.

Det blev lite stopp framför och därför blev det galopp. Kusken tyckte hästen kändes bra i det läget och Fonda verkar vara i bra form.

Det blir till att smyga med och i första hand jaga nya startpoäng och pengar. Nu har han svarat för tre riktigt bra lopp i rad och det är jätteroligt.

Hästen är ursnygge Bearway , en fuxhingst med fyra vita ben. Hon hängde lite töm senast och var inte helt körbar över upploppet.

Hon gjorde det därmed bra liksom vid segern före det. I lopp 3 startar Augusta som var mycket fin vid försök- och finallopp samma dag senast.

Ikväll är det Örebro som gäller där vi inleder med Frida's Daylight i lopp 2. I lopp 5 startar Spyglass Hill som gör första starten för oss. New Aviator fin i Solvalla-jobb.

Hästen tränar bra och ska vara i fin form. Distansen meter är oprövad för honom och det här loppet blir ett test för att se hur han klarar den.

Det blir samma balans och utrustning som senast. Den här veckan har vi hästar till start tisdag-torsdag. Här ser ni en glad vinnare dagen efter segern.

Det är Swimming Pool som imorse sprallade i hagen tillsammans med sin kompis Twinberry: Swimming Pool fixade Solvalla-seger.

En riktigt fin prestation av Swimming Pool och en underbar seger där förstapriset var Han har tagit loppet bra och känns fortsatt fin. Det blir barfota fram.

Augusta vann i Gävle. I finalen sprang hon 12,1, vilket är det snabbaste hon sprungit och Jennifer Tillman som körde var väldigt nöjd med hur Augusta kändes.

Torpedo löpte förbättrat senast och tog flera hästar över upploppet via en fin avslutning. Ikväll har vi Stone Crab till start i Rättvik lopp 2.

Senast blev han alldeles för stressad före loppet och la bort krafter. Seger för Happy Ours i Örebro. Ikväll har vi tre hästar till start i Örebro.

Hästen tränar fint och känns bättre och bättre i alla fall. Det blir fortsatt skor runt om. Imorgon väntar tre starter i Örebro där vi uppdaterar senaste nytt under torsdagen.

Ikväll har vi Go Mirkuce till start i Eskilstuna lopp 2. Distansen är meter och kör gör Oskar Kylin-Blom. Scarlet Knight och Controls Extas.

Spygass Hill ägs av Thomas Jöhncke och sprungit in Den ena är Ferdinand Sisu e. One Too Many — Orizaba. Augusta startade i Eskilstuna i fredags, men tyvärr galopperade hon direkt i starten.

Det var väldigt synd det för Örjan Kihlström tyckte hästen kändes fin, men hade ingen förklaring till varför hon skulle galoppera.

Ikväll startar Augusta i Eskilstuna i Diamantstoets final lopp 8 med Fonda Boko V blev trött efter en oerhört snabb öppning senast.

I fredags blev Augusta femma i Gävle. Hon blev femma efter ha avslutat under 1. Swimming Pool blev trea i ett lopp över tre kilometer. I lopp 9 är Swimming Pool med.

Gör han det kan han vara med bland de tre. Det skulle vara ett plus om hon kom till ledningen och den korta distansen passar utmärkt.

Kör gör Tony Wallin. I övrigt blir det skor runt om. Kör gör Oskar J Andersson. Vi har fyra hästar till start i Eskilstuna tisdag. I lopp 8, V, är Augusta med.

I lopp 11 startar Robin Razz Trot som blir bättre och bättre för varje start och senast satt han fast med lite sparat. Swimming Pool vann i Örebro.

Det blev seger för Swimming Pool i Örebro ikväll. Tiden blev finfina 14,2 över meter. Stort grattis till ägarna CG Stables.

Under kvällen hade vi även Torpedo till start, men galopperade tyvärr i starten. Swimming Pool är med i lopp 8 och han känns riktigt fin för dagen.

I lopp 11 är Torpedo med. Till skillnad mot senast kommer han tävla med bakskor ikväll. I lopp ska Happy Ours göra comeback. Alla fyra hästarna körs av Tony Wallin.

Kommer hon dit och det inte blir tokkörning blir det intressant. Under torsdagen har det varit anmälningar till Solvalla nästa onsdag. Där har vi med Twinberry i lopp 2.

Robin Razz Trot skötte sig fint i Eskilstuna i tisdags. Det var skönt att hästen skötte sig igen och han blir bättre och bättre hela tiden, vilket är positivt.

Ikväll har vi Robin Razz Trot till start i Eskilstuna. Han har känts bättre och bättre hela tiden och även presterat fint i de senaste loppen. Han kommer lättas lite i frambalansen ikväll gentemot senast.

Kör gör Örjan Kihlström. Micke, Richard, Twinberry och Ullis. Det var underbart att se. Den planering vi la om i vintras med att ge honom tid och en längre träningsperiod gav verkligen resultat.

I V startar Shining Moment som gör första starten för oss. Tyvärr galopperade Swimming Pool mitt i loppet och blev därefter diskvalificerad.

Han galopperade precis när han attackerade kvar. Hon blev oplacerad och det är bara ta nya tag. Ett bra lopp gör hon säkert igen och det blir samma balans och ustrustning som senast.

Friday's Daylight ska kvala. Tyvärr gick inte Fonda Boko vidare till final. Ikväll startar Fonda Boko i ett uttagningslopp till Kungapokalen.

Förhoppningarna är att han ska kunna vara med bland de tre och ta sig vidare till finalen. Äger Emelie Sisu gör Thomas Jöhncke. Fonda Boko i kval till Kungapokalen.

Augusta är med i lopp 4 och hon har gjort en start för oss.

Gefunden wird Maksutavat | spinit am nächsten Tag. Do The kiev major sometimes feel like I want to be swept away, carried by a greater cause? Are we all suburbanized? Shannon Jackson uses a range of case studies and contemporary methodologies to mediate between the fields of visual and performance studies. In diesem Film spielen Graffiti eine untergeordnete Rolle.

När flyger privata astronauter? Planen är att testflygningar ska inledas , men det verkar nu som om företagen inte ännu lyckats uppfylla säkerhetskraven.

Det innebär eventuellt att de första flygningarna försenas. Private Spaceflight - och annat spännande! Det är satelliter som ägs av olika myndigheter eller av militären.

De här satelliterna sänds upp av bolaget United Launch Allliance, ett joint-bolag bildat av Boeing och Lockheed Martin.

Raketen ska heta Vulcan. Den troligaste leverantören av motorn är Blue Origin, ett av de företag som försöker starta upp rymdturism.

Om Blue Origin misslyckas är andrahandsvalet företaget Aerojet Rocketdyne. En annan skillnad är att Blue Origin finansieras av miljardären Jeff Bezos, medan Rocketdyne behöver finansiellt stöd av staten med en miljard dollar för att kunna konstruera en ny motor.

Vulcan ska ersätta raketen Atlas V. Denna Atlas-raket drivs med en rysktillverkad motor som heter RD Kongressen har röstat för att den ryska motorn ska ersättas med en ny amerikansk, pga det kyliga läget mellan USA och Ryssland.

I Ryssland har man sedan testat Angara. Kina bygger allt större versioner av sin raket Long March, under blev Long March 5 och 7 klara.

Företaget SpaceX kom med sin nya raket Falcon Heavy. Ett antal beprövade raketer fortsätter att användas, t. Rymdsonden New Horizons flyger nu bortom Pluto, genom outforskade delar av solsystemet.

Ska de kallas asteroider? Det lyckade uppdraget väckte stort intresse världen över. Ingen farkost hade tidigare studerat Pluto. Fotografier och mätresultat visade mycket som var fullständiga överraskningar för forskarna.

New Horizons förmedlar mätningar under sin färd genom det s. De är helt enkelt djupfrysta. New Horizon studerade Kuipers Belt efter att sonden sänt informationen om Pluto.

I september startar man upp den igen för en period för att studera omgivningen. Man har funnit en stor variation bland de olika KBO: Den internationella rymdstationen kommer att finnas kvar till , eventuellt till Modulen skulle kosta ca miljoner dollar att bygga.

Sju människor skulle kunna vistas där samtidigt, inklusive astronauter för längre perioder och rymdturister i en vecka.

Den är fullt utrustad för att kunna hysa astronauter och förflytta sig, dvs fungera som en egen enhet. NASA kommer att välja ut ett företag att samarbeta med och delfinansiera.

Lars Eliasson, ordförande för Rymdforum. Ja, det blir en rymdstrategi! Kall dryck i ett glas av is i ett ishotell.

Rymdforum i Kiruna: Miljön, människan och framtiden. Rymdforum hölls i Stockholm i lite enklare format än vanligt. Christer Fuglesang visade film om sin rymdfärd.

Politiker debatterade rymd-Sveriges framtid. Länk till foton och reportage. Rymdforum i Trollhättan. Riksrevisionen presenterade en utredning och konstaterade att den statliga rymdverksamheten behövde effektiviseras.

Rymdforum i Göteborg. Nu berättade regeringens utredare om sitt förslag till en statlig rymdstrategi. Utredare var Ingemar Skogö.

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson. Cecilia Hertz i talarstolen med företaget Umbilical. Till vänster utbildningsminister Knutsson med sin pressekreterare Jens Petersen.

Centret kommer eventuellt att byggas mellan Stockholm och Solna, vid slutet av Torsgatan. Utbildningsminister Helene Knutsson talade om betydelsen av att utveckla svensk rymdverksamhet.

Man konstaterade ett behov av större statlig samordning. Under gjordes sedan en utredning om framtida planer för Esrange.

Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Det förundrade mig att hon sa att man antingen skulle ta ett antal beslut eller presentera en strategi.

Här är en länk till sajten arielspacebook. Nu befinner sig 18 satelliter i bana och fler sänds upp snart. Galileo-systemet ska vara klart och inkludera 30 satelliter.

Som väl är har ingen satellit blivit helt utan klocka. Man vet inte vad som orsakar felet! Passiv hydrogen maser clock from Leonardo and rubidium atomic frequency standard clock from Spectratime.

Stora framsteg i rymdbranschen under Space News i december Virgin Galactic fortsätter att testa sin nya version av SpaceshipTwo, rymdskeppet som ska föras av ett flygplan högt upp i atmosfären, där rymdskeppet startar och flyger upp i rymden.

Virgin Galactic har gjort stora ändringar i rymdskeppet och 3 december genomförde man en lyckad glidflygning.

Man kommer att fortsätta med ca 10 glidflygningar tills man mot slutet av hoppas kunna börja testa motorn i riktiga flygningar. Det är ett viktigt steg för Kina i strävan att lansera sig som en internationell spelare.

Man har fram tills nu använt ett sista steg byggt i Ryssland. Indien planerar att genomföra fyra flygningar med denna raket under och Bigelow Aerospace och det stora företaget United Launch Alliance har redan slutit avtal om att sända upp fler moduler med raketen Atlas 5.

Stora misslyckanden under Europas Marslandare kraschade och privat rymdfart är kraftigt försenad. Vid explosionen förstördes lasten, Israels satellit Amos Dessa fel med efterföljande pauser för utredning har försenat tidtabellen rejält för SpaceX.

Uppskjutning av ryska Progress misslyckades. I december sände Ryssland upp farkosten Progress med raketen Soyuz-U, för transport av materiel till rymdstationen.

Fyra färder till rymdstationen är planerade för Progress-kapslar för Men det kan ju bli nya förseningar. Tills vidare betalar NASA stora belopp till den ryska rymdorganisationen för att amerikaner flyger upp till stationen med ryska farkosten Soyuz.

Det lilla europeiska landet Luxemburg har proklamerat att man vill investera miljoner euro i företag som strävar efter att starta gruvbrytning i rymden.

Det kostade SES 1,2 miljarder dollar att köpa O3b som äger satelliter i medelhög bana. SES driver ca 50 satelliter i högre bana, s.

SES har dessutom för miljoner dollar köpt ett mediaföretag. Konsortiet Airbus-Safran köpte aktiemajoritet i Arianespace.

Kontraktet är värt en miljard dollar. Sea Launch byter ägare. Ägarna var ryska Energia, amerikanska Boeing och danska Kvaerner.

Sedan blev ägarna osams. Till slut kvarstod Energia som enda ägare. Space News i december. SpaceX lyckas under landa första raketsteget av raketen Falcon 9.

Under har man gjort fem lyckade landningar med raketsteget. Kina testade en ny raket — en av världens största.

Det är en av världens största raketer. Ryska obemannade farkoster — Luna 16, Luna 20 och Luna 24 hämtade ca gram. Det var som Luna 24 utförde den sista hämtningen.

Sedan dess har ingen s. Orbitals raket flyger igen. Medan man byggde en ny raket - med en annan typ av motor - köpte man uppskjutningar med raketen Atlas för att kunna leverera förnödenheter till rymdstationen med sin farkost Cygnus.

Den fungerade bra och man lyckades leverera förnödenheter till rymdstationen. GOM Space lanserades till kursen E SA har skapat 16 inkubatorer i 12 länder i Europa för startup — företag i rymdbranschen.

Det finns tre svenska inkubatorer för rymdföretag: Förutom ovannämnda företag deltar ytterligare fyra i programmet: Här kan ni se vilken imponerande skara företag som ska stöda nykomlingarna: Partners till de nya företagen: Vad har hänt sedan utredningen blev klar i september ?

För övriga kontaktade är det frivilligt att svara. Man tillsatte dock en uppföljande utredning: Nu vill SSC ta nästa steg: Jan Nygren la fram sin utredning 17 oktober se artikeln här nedan och han tillstyrker SSC: Detaljerna i utredningen är inte offentliga ännu.

I statsbudgeten som lades fram säger man: Där sägs att de extra miljonerna fördelar sig med 15 milj. I höst presenterar regeringen en ny forskningsproposition.

Nu är det eftermiddag, klockan är Första talare var Major General Robert D. McMurry Jr eller var det McCurry? Generalen var en imponerande gestalt med massor av medaljer och ett enormt lugn över sig.

Efter föredraget tog han sin väska och reste iväg till Bryssel för möte med ESA. Och man har ett världsomspännande nätverk av antenner för kommunikation med satelliter.

Projektet heter Smallsat Express. Aktörer som vill sända upp en cubesat eller liten satellit kommer att veta vilka datum uppskjutningar sker, hur gränsytan mot raketen ser ut, vad det kostar osv.

Smallsat Express kommer att vara som en infrastruktur för rymden, med tidtabell och fast biljettpris. Luftlagret vid jordytan kallas stratosfär, mellan 5 mil och 8 mil upp kallas luften mesosfär.

Det är ett relativt outforskat atmosfärlager. Nu närmar sig klockan Aerospace Technology Congress Brasilien medverkar med en stor delegation.

Flera av Sveriges intressantaste aktörer inom rymdforskning och privat rymdverksamhet samlas för att ge barn och vuxna en upplevelse av rymden!

Länk till Astronomins dag. Vad sägs om detta program: Bygg en egen rymdfarkost! Träffa astronauten Christer Fuglesang!

Svenska Rymdsällskapet berättar om rymdkolonier: Bygg din egen rymdkoloni! Men jag var först! Projektledare Staffan Persson berättar. OHB i Kista bygger en modul till rymdskeppet Orion.

Med Sverige mot planeten Mars! Det betyder att ett svenskt företag deltar i projektet att sända människor till Mars!

Arielspace inleder en artikelserie som analyserar företagets möjligheter och faror. About Swedish Space Corporation.

SSC's focus is to be a leading global provider of advanced space services through its core business activities organized in three divisions; Science Services, Satellite Management Services and Engineering Services.

SSC is therefore seeking new owners for its fully-owned space technology and product oriented subsidiary NanoSpace. GomSpace is a space company with a mission to be engaged in the global market for space systems and services by introducing new products, i.

Staten Luxemburg har inlett samarbete med detta företag. Luxemburgs regering har avsatt miljoner euro för investeringar i detta projekt.

Stratolaunch är ett projekt för att sända upp satelliter med hjälp av ett gigantiskt flygplan. With two strong sites in Bremen and Oberpfaffenhofen and more than three decades of experience, OHB System specializes in high-tech solutions for space, science and industry.

Henrik Didner och Adam Gerge: Där köpte jag en bok skriven av en känd amerikansk fondförvaltare, Peter Lynch. När PPM-systemet för pensioner infördes var denna fond en av favoriterna.

Länge hade man endast en fond men har nu fyra och startar upp en femte. Företagets huvudkontor ligger i Uppsala men man har en filial i Stockholm.

Det är en ny fond, den startade i augusti och utvecklas väldigt bra. I maj besökte jag Stockholmskontoret för att prata om fondens innehav i rymdbolaget OHB.

Det stämmer att vi analyserar ett företag grundligt innan vi köper aktier. Vi ser det inte som att vi köper ett värdepapper, utan som att vi blir delägare i företaget.

Varför valde ni att investera i just OHB? Det började med företaget. Vi gör alltid noggrann analys av möjliga köpkandidater och i detta fall ledde det till att vi analyserade rymdbranschen.

Innehavet utgörs av OHB Sweden har kontor och ett stort clean-room i Kista. Har ni besökt dem?

Ja, och vi träffade VD Gierth Olsson. Vi blev imponerade av verksamheten. Vi har uppmärksammat att man inom OHB ser det svenska dotterbolaget som en viktig del av koncernen.

OHB Sweden i Kista. Investerar ni i rymdturism? Vi köper i börsnoterade företag inom ett visst intervall storleksmässigt. Boeing är för stort. De svenska företag som verkar inom rymdbranschen är inte börsnoterade och hos de flesta är bara en mindre del av produktionen rymdindustri.

Hur bedömer ni framtidsutsikterna för aktieplaceringen i OHB? Kan OHB hotas av nya trender inom rymdbranschen, t. För utforskning av solsystemet och mycket av övrig rymdforskning behövs fortfarande stora satelliter och sonder.

Vi kan konstatera att OHB: Ett hot mot företaget är att kassaflödet varierar. OHB levererar satelliter eller komponenter till flera av de riktigt stora projekten.

Henrik och Carl berättar istället om ett annat av fondens innehav, företaget Corticeira Amorim, som tillverkar korkar för vintillverkare.

Detta företag har koppling till rymdindustrin! Tack Henrik och Carl för ett trevligt samtal om aktieplaceringar och rymdindustri.

Länk till OHB Sweden. The integration of cork in spacecraft and rockets began with the Apollo 11 mission, which took Man to the Moon for the first time.

In the European programme, Corticeira Amorim has also been responsible for integrating cork solutions in thermal and anti-vibration shields, with important contributions within the framework of the Ariane 5 project and the new Vega rocket.

Ken och Barbie är astronauter. Och hur ligger det till med investeringar i svenska rymdföretag: Stora planer men krympande budget.

Deltagandet i den internationella rymdstationen fortsätter, men efter bygger man eventuellt en egen rymdstation.

Ryssland utvecklar en ny raket som kallas Angara och man vidareutvecklar raketen Souyz. Alla övriga raketer kommer att avvecklas: Igor Komarov är chef för Rysslands rymdorganisation Roscosmos.

Han säger att det ansträngda budgetläget gör det viktigt att prioritera. Det viktigaste är att ha satelliter för jordobservation och kommunikation, och bra raketer som kan sända upp dem.

Nyligen sändes — i samarbete med ESA — en farkost till Mars. Sonden Exomars lyfte med en rysk Proton-raket. Luna 16, 20 och Ryssland ska utveckla en ny version av Soyuz-raketen för bemannad rymdfart.

Raketerna Soyuz och Angara kommer att testas vid den nya rymdbas som Ryssland bygger i östra delarna av Sibirien. Basen heter Vostochny Cosmodrome och ligger i regionen Amur.

Analytiker i väst gör bedömningen att Rysslands rymdprogram kommer att bli ännu mer försenat. Citat ur Aviation Week: If oil prices stay low or drop even lower; the space program would hve to be revised down again.

Man hoppas dessutom kunna sända med en landare som ska undersöka Europas yta. Men nu finns en ny plan. Man hoppas kunna använda ett exemplar av NASA: Ett sätt är det ovannämnda: Aviation Week , 15 februari.

Sedan ska man sända en liten bemannad rymdstation för att utforska asteroiden. Man är främst ute efter att pröva ny teknik som behövs vid en Mars-färd.

I den nya budgeten vill NASA använda miljoner dollar till ett projekt som kanske kan ersätta asteroid-projektet som möjlighet att testa den nya teknologin.

De här olika teknikerna kommer att behövas vid färder till Mars. NASA vill ha 8,4 miljarder dollar till bemannad rymdfart under NASA vill använda 1,5 miljarder dollar för att planera nya farkoster till planeterna.

NASA har nyligen inrättat ett nytt kontor: Planetary Defense Coordination Office. Den förste att inneha tjänsten som chef är Lindley Johnson.

Slutsats av vetenskapsmännens banberäkning: En del av de bokningar som gjordes under är väldigt preliminära, som t.

Företaget Space Systems Loral tog de flesta ordrarna, fem stycken. Airbus Defence and Space tog hem fyra. Julgran i San Francisco. Ganymede, Callisto och Europa.

Forskningssonden kommer att kosta miljoner euro att bygga och sända iväg. Det finns flera delmoment som ger prispengar, bl.

Därefter förklarade Christer Fuglesang för de häpna rymdfararna att "There is one swedish word you have to learn, and that is fikatime". Har ni sett det här fotot förut?

En astronaut som flyger fritt i rymden. Elena Serova och ASE: Hon blev därmed den första kvinnliga kosmonauten att besöka rymdstationen. Text och foton här ikväll.

Ariel Borenstein om dagens presskonferens: Utredningen om svensk rymdstrategi överlämnades till regeringen: Vid en presskonferens idag kl.

Ingemar Skogö och Helene Knutsson. Till sin hjälp har de haft tio experter. Här bara ett axplock ur förslagen: Rymdstyrelsens roll som samordnare av svensk rymdverksamhet bör ökas.

Esrange ska senast vara ett betydande europeiskt center för utveckling, demonstration och testverksamhet. Sverige ska medverka till internationell samverkan för fred i rymden, samt arbetet att undanröja rymdskrot.

Rymdverksamhetens samhällsnytta bör ställas i centrum och bidra till ett väl fungerande samhälle. Och slutligen en av slutsatserna: En stark rymdindustri är viktig för rymdverksamhetens utveckling.

Arielspace, Svenska Rymdsällskapet och Flygtekniska Föreningen. Arielspace sammanfattar här läget inom svensk rymdverksamhet. Men svenska ingenjörer, forskare och företagsledare har i flera decennier varit ledande inom internationell rymdverksamhet.

Under har jag tittat in i det kliniskt rena laboratoriet hos RUAG Space i Göteborg där man tillverkar avancerade komponenter till satelliter.

Jag har vakat med forskare i Uppsala när ESA: Kraftigt ökad rymdbudget för Rymdstyrelsen? Statligt stöd i form av ny lagstiftning och mer samordning av resurserna?

Sverige gjorde sin första raketuppskjutning Man har inte sänt upp satelliter i omloppsbana utan det handlar om att sända upp raketer till avsevärd höjd och medföra experimentutrustning.

Swedish Space Corporation Rymdbolaget. Rymdbolaget bildades genom beslut i riksdagen. Namnen kanske klingar bekant: Man vill bygga en ny uppskjutningsramp för detta.

För att genomföra projektet krävs diskussioner med svenska myndigheter och politiker samt förhandlingar med Ryssland och Norge.

Uppgiften är att stöda och samordna svensk rymdverksamhet. Större delen av budgeten används till att delta i projekt hos ESA, resten till nationella projekt.

Under flera decennier var tre stora rymdföretag nästan synonyma med svensk rymdverksamhet: Volvo Aero tillverkade huvudsakligen för flygindustrin, men byggde även raketmunstycken.

Man utvecklade en unik tillverkningsmetod. Den europeiska raketen Ariane lyfter med svenskt raketmunstycke.

Rymdbolaget har drivit den svenska rymdutvecklingen med raketuppskjutningar, byggande av satelliter och kommunikationsanläggningen utanför Kiruna.

Dotterbolaget Saab Space byggde upp en unik kompetens bland annat med datorer för satelliter och s. Omnisys utvecklar ny teknik för mätinstrument i satelliter i nära samarbete med rymdforskare.

Spacemetric, tidigare del av Rymdbolaget, säljer fjärranalysdata. SweDish bygger telefoni för satellitkommunikation. YoYo som skapat träningsredskap som fungerar i tyngdlöshet.

Ett bolag som har framtiden för sig är Spaceport Sweden. Bolaget vill skapa rymdturism i Kiruna. Just nu har man det trögt med verksamheten, eftersom de amerikanska företag som bygger rymdfarkoster för rymdturism inte ännu är klara, samt att det saknas svensk lagstiftning om privata rymdfärder.

Rymdturism innebär att en farkost för upp rymdfararna till rymdens gräns ca 10 mil upp. Man exporterar allt fler och allt mer komplexa komponenter.

Gabriella Stenberg Wieser Forskare. Rymdbolaget byggde tidigare egna satelliter. All denna information och kommunikation är numera en viktig del av samhället.

Om den stängdes av skulle allmänheten märka detta väldigt tydligt. Sverige har som bekant endast en astronaut. Han har sedan dess bl. Han arbetar nu som chef för KTH: Nyheter om rymden finns numera i var och varannan tidning.

Illustrerad vetenskap, Allt om vetenskap. Du har chansen att se astronauter! Publicerat Nu närmar sig datum för det unika besöket i Sverige av ca en fjärdedel av alla människor som rest i rymden.

Kina, Bulgarien, Italien, Kazakhstan. Och värd för hela evenemanget är Sveriges astronaut, Christer Fuglesang. Tyvärr deltar han inte vid kongressen.

Deltagarna inleder kongressen söndagen 20 september med en middag i stadshuset. För intresserade gäller det berömda uttrycket: Behöver man köa i flera dagar?

Temat är "Advances in European Space Exploration". Arielspace kommer att under de närmaste veckorna berätta mer om astronauträffen och sedan delta och rapportera under dagarna i Stockholm.

Berätta varför för astronauter! Anmälan senast 16 augusti till KTH Rymdcenter. Bli chaufför till astronauter I höst kommer astronauter till Sverige, bland annat till Kronoberg.

Du som är ingenjörsstudent kan bli deras chaufför under en dag. Skolorna de besöker har utmärkt sig i ett projekt kring rymden. Du behöver ingen egen bil.

Det kommer att behövas personer som kan köra. Ta chansen att bli dessa astronauters ciceron för en dag! Efter att New Horizons passerat Pluto hoppas man att den ska kunna studera fler objekt i Kuiper Belt.

Sonden rör sig med en hastighet av Clyde Tombaughs familj deltar i projektet. Det finns en djupt gripande mänsklig dimension i berättelsen om rymdsonden New Horizon.

Pluto upptäcktes av astronomen Clyde Tombaugh. Han avled , men hans änka följde intresserat projektet New Horizons och blev vän med forskarna. NASA kommer att betala Boeing 4,2 miljarder dollar för att göra sex flygningar till rymdstationen.

SpaceX har redan sänt ett antal obemannade rymdskepp till rymdstationen med syre, bränsle, mat och materiel. SSC i Solna flyttar. Avtalet omfattar cirka 3 kvadratmeter och inflyttning sker den 1 juni Publicerat Min kommentar: Det är ju ett engelskt ord med svensk böjning.

Webbplats för Sveriges Riksdag. Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 maj Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti Den nya raketen kommer att vara den största amerikanska raket som byggts, 61 m högre än rymdfärjan.

Att konstruera en enhet av denna omfattning kräver helt nya sätt att tillverka, montera och svetsa huvudbränsletanken.

Systemet ska svetsa ihop runda sektioner med s. Resten av raketen byggs i USA. Ur artikel i Space News Byggandet av strukturen blev klart i september När man började testa den upptäckte man att en räls som ska användas för att lyfta upp delarna som ska svetsas inte fungerade tillräckligt bra.

Delarna kan inte lyftas tillräckligt högt. Raketen ska enligt planeringen vara klar att sändas upp , men svetsningen av bränsletanken i VAC är nu ett problem.

Man undersöker om VAC är felbygd eller om marken inte klarar byggnadens tyngd. Vad har Blixt Gordon och Kalle Anka gemensamt? Det är en märklig prestation.

Sedan talet har NASA köpt raketer och rymdskepp av den privata sektorn, men nu ska man istället köpa en tjänst, dvs transport av astronauter.

Företagen Tesla produktion av eldrivna bilar och SolarCity solceller. Vad finns det för förklaring? Walt Disney hade tre olika sätt att närma sig problem: Hur finansierar vi detta projekt?

För att förverkliga ett rymdprojekt krävs ofta att man förfogar över mycket pengar eller att man hittar finansiärer.

Det finns för mycket pengar investerade i de existerande systemen. Musk ses som ett hot mot de etablerade företag som sänder upp satelliter.

Även resolutionen om Esas framtida utveckling fick mycket uppmärksamhet i delegationernas inledande uttalanden. Beskrivning Svenskt bidrag i milj.

Svenska företag deltar i projektet! ESA today concluded a productive one-day Council meeting at ministerial level in Luxembourg.

Ministers of ESA Member States agreed the further development of a family of new launchers, and approved funding for the International Space Station and space exploration.

Ministers adopted three Resolutions: Europas rymdnationer har enats om nästa generations bärraket. Den franska linjen vann när Ariane 6 ersätter Ariane 5.

Projektets utvecklingskostnad är 35 miljarder kronor. Sveriges andel är en halv miljard. Förutom Ariane 5 ska den kunna ersätta den ryska Sojuzraketen.

Ariane 6 kommer att utvecklas av europeiska företag. Arrangörer var branschföreningen Rymdforum och Institutet för rymdfysik i Uppsala.

Svensk rymdforskning har högt anseende utomlands. Livlig trafik vid Mars: En amerikansk satellit gick in i bana runt Mars 21 september, tätt följd av en indisk satellit 24 september.

Maven är förkortning för Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Under oktober testar man farkostens system. Indiens farkost Mangalyaan betyder Marsfarkost lyftes upp av landets egen raket Polar Satellite Launch Vehicle, flög till Mars och gick in i bana runt planeten 24 september.

USA lyckades vid sjätte försöket och Sovjet Ryssland vid tionde. Europa, Japan och Kina har försökt men inte ännu lyckats.

Av de 51 sonder av olika slag som mänskligheten sänt mot Mars har endast 21 fungerat. Farkosten har fem instrument och de ska studera klimat, geologi och planetens utvecklingshistoria.

Indiens Mars-satellit kostar betydligt mindre än USA: Maven har kostat miljoner dollar. Pluto och ett stort antal nyligen upptäckta dvärgplaneter utgör Kuipers bälte.

Man gav den namnet Siding Spring. Also on board are the Langmuir Probe and Waves LPW instrument, which includes an extreme ultraviolet sensor, to measure properties of the ionosphere, wave-heating in the upper atmosphere and the extreme ultraviolet inputs into the atmosphere from the Sun.

Rounding out the package is a magnetometer; which will measure interplanetary solar wind and magnetic fields in the ionosphere; a Neutral Gas and Ion Mass Spectrometer to measure the composition and isotopes of ions and the thermal neutrals in the atmosphere; and an Imaging Ultraviolet Spectrograph for global remote sensing of the upper atmosphere and ionosphere at Mars.

Lagen skulle ge amerikanska vad gäller för övriga företag!!! De närvarande experterna samt ett antal senatorer var negativa till lagförslaget.

Planetary Resources och Deep Space. En av de senatorer som la fram lagförslaget tyckte att man inte skulle vänta.

Nothing ventured, nothing gained. Hur kan man i USA stifta en lag om vilka rättigheter landets egna företag ska ha till gruvdrift i rymden, när det helt saknas internationell lagstiftning i ämnet?

Den som kom först kunde göra en inmutning. Planetary Resources och Deep Space kanske tvingas värja sina asteroider mot konkurrenter med hjälp av laserkanoner.

Där finns redan nu lite bilder och texter om utredningen. Utredningen skall avlämna sin rapport i maj Man kommer nu att söka kontakt med alla som kan tänkas ha fakta eller tankar att bidra med.

Till sin hjälp har de sex personer som representerar olika departement, samt fyra oberoende experter. Jag är styrelsemedlem i Svenska Rymdsällskapet.

Enkäten har uppmärksammats i Svenska Dagbladet! Elena Serova blir i september den första ryska kvinna som flyger till rymdstationen.

Av dem är 57 kvinnor. Man hade sökanden. Gruppen bestod av sju män och en kvinna, Anna Kikina.

En av männen underkändes vid en läkarkontroll. Anna Kikina är nu godkänd. Hon är dessutom bara den fjärde ryska kvinnan i rymden sedan Startdatum är satt till 25 september.

Hon reste till den ryska rymdstationen Salyut 7. Nummer tre i rymden var Elena Kondakova som flög med en rymdfärja till ryska rymdstationen Mir.

Den första amerikanska kvinna som flög upp i rymden var Sally Ride. Hon flög med en rymdfärja Sammanlagt har hittills 57 kvinnor vistats i rymden.

Ca män har rest ut. Kommer Anna Kikina att bli Rysslands femte kvinna i rymden? Hela situationen blev eventuellt för pinsam och Anna Kikina kallades in igen.

Hon ska nu fortsätta träna tillsammans med övriga i gruppen: De är alla mellan 30 och 36, och de är alla ingenjörer, utom Fedyaev, som är pilot i flygvapnet.

Anna Kikina tränar fallskärmshopp med kollegan Sergei Korsakov. Storbritannien planerar att bygga en rymdbas. Den skulle först användas för suborbitala flygningar och senare för att sända upp satelliter.

Greg Clark är i fortsättningen ansvarig för landets rymdverksamhet. Inte minst behöver man klarlägga de juridiska förutsättningarna.

Detta är intressant därför att man i Skottland snart ska rösta om huruvida man vill bli en självständig nation.

Ett nytt rymdföretag presenterade sig torsdagen 21 augusti i pressen och vid ett evenemang i Stockholm. Raketen heter Space Launch System.

Med dessa ska USA utforska solsystemet. Ron Jones är veteran i rymdbranschen. Han har varit anställd vid företagen Martin Marietta Aerospace Corp.

De har inlett en investeringskampanj för att samla in Studenter vill sända farkost till Mars. Studenter vid fyra universitet i USA planerar att sända en liten sond till Mars, och behöver samla in 25 miljoner dollar för att kunna genomföra projektet.

Farkosten kommer att brinna upp i den martianska atmosfären men tidskapseln ska klara sig ner till ytan.

Hon sa att man kunde bli först med mycket: Under senare finansieringsrundor ska man kunna sända in video, musik m. Andra försök har misslyckats: Tills vidare arbetar 30 studenter med projektet Time Capsule to Mars.

Länk till studenternas webbsite. Följ länken till "OHB Sweden". Och här är länk till företagets webbplats: Det är dags för astronauten Christer Fuglesang att klippa av det symboliska bandet som inviger företagets nya lokaler.

Ryssland svarar med rymdsanktioner mot USA. USA har ställt in planeringen för olika framtida samarbetsprojekt.

Ryssland hotar att avbryta samarbetet med rymdstationen efter När handelskammaren avvisade ärendet beslöt Boeing att överklaga till svensk domstol.

Boeing har numera upphört med sitt samarbete med Sea Launch. Sea Launch fortsätter att använda Long Beach som hamn för sin plattform i Stilla havet.

Boeing vill nu ta sitt ärende vidare till Sveriges Regeringsrätt. Samtidigt har man tagit upp sina krav i USA vid en domstol i Kalifornien.

Airborne Systems har varit en del av SSC: Arielspace och Svenska Rymdsällskapet fanns i publiken. Nytt center blir nav för rymdforskning!

Far och dotter diskuterar här likheterna och skillnaderna av sina upplevelser av universitetet, framtiden och vad man kan förvänta sig av sin studietid här.

Bidrar Trelleborg även till erövringen av rymden? Det blir en enmansutredning som ska vara klar Beslut vid regeringssammanträde den 10 april Sammanfattning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj Sverige tar fram nationell rymdstrategi Sverige behöver en nationell rymdstrategi för att svensk forskning och industri ska kunna utvecklas och bidra till svensk tillväxt.

Regeringen kommer därför att ta fram en nationell strategi för rymden. Senast svensk rymdverksamhet utvärderades i grunden var Rymdverksamheten har sedan dess utvecklats och rör nu allt fler samhällssektorer.

Nu tar vi ett samlat grepp med en nationell strategi, säger utbildningsminister Jan Björklund. Utredare blir Ingemar Skogö.

Bland annat vill man börja planera för rymdfarkosten Wide Field Infrared Survey Telescope som ska studera rymdens mörka energi och exoplaneter.

En annan division inom Science heter Planetary Science. För Europa-projektet erhöll man 80 miljoner dollar för en förstudie redan i budgeten för Detta rymdteleskop har dragit över budget med enorma belopp.

För divisionen Exploration begär man 3,9 miljarder dollar. För godkände kongressen miljoner som NASA: NASA vill stötta flera företag medan kongressen tycker att det räcker med ett.

I budgetförslaget för USA: Christer Fuglesang och KTH lyfter svensk rymdverksamhet: KTH inviger virtuellt rymdcenter idag! Vilken forskning ska bedrivas?

Absolut, det är en fantastisk upplevelse! Bland annat ska det stimulera studenter som kommer att bygga satelliten tillsammans med forskare, säger Christer Fuglesang.

Arianespace beställer 18 nya raketer. De första leveranserna ska börja och det totala ordervärdet är 2 miljarder euro. Den största aktieägaren är den franska staten, med en tredjedel av aktierna.

Fem länder i Syd-Amerika bildade Andernas rymdorganisation och hyrde en satellit. Som motprestation skulle man hyra en del av satellitens kapacitet.

Venezuela lämnade organisationen redan Landet förfogar över en egen rymdposition och har sänt upp en satellit.

Bolivia har slutit ett liknande avtal med Kina. I framtiden kan Andean Community mycket väl försvinna. Under satte svensk rymdverksamhet upp farten.

Ny adress är Hemvärnsgatan Arielspace idkar fundraising och försäljning för Sweden Rocket Research Group. En space-trooper hjälper Arielspace.

Science-fictionmässan fortsätter idag söndag. För information om S-f -mässan, se mässans hemsida. Seminariet syftade till att ge entreprenörer, innovatörer och beslutsfattare möjlighet att mötas för att diskutera nytänkande om rymden och de möjligheter som erbjuds.

Ryssland bidrog med den allra första modulen till ISS. Modulen Zarya sändes upp i november med en Proton-raket.

En ny rysk rymdbas. Ryssland investerar i en ny rymdbas i östra Sibirien i regionen Amur. Basen började byggas och kallas Vostochny.

Ryssland vill minska sitt beroende av raketbasen Baikonur i Kazakstan. Det finns även en rysk bas norr om Moskva, med namnet Plesetsk.

Vid Vostochny kommer det förutom raketuppskjutning och markkontroll att finnas ett forskningscenter, en turistanläggning och undervisningscenter.

Troligtvis kommer viss tillverkning att förläggas hit för att minska transportkostnaderna. Ryssland vill sända upp nya rymdmoduler som antingen ska komplettera den internationella rymdstationen eller byggas ihop till en liten rysk station.

Kina bygger en rymdstation och en ny rymdbas. Kina vill bygga världens största raket. Kina vill nu bygga en ännu större raket.

Den andra raketen för upp ett litet rymdskepp med taikonauterna i bana runt jorden. Alternativ A är bäst om man tänker sig ett stort antal uppdrag av olika typ i jordens närhet, alternativ B om man avser att senare färdas längre ut i solsystemet.

Kina vill bygga rymdstation. Kina deltar inte i samarbetet med den internationella rymdstationen. Det finns politiska orsaker, t. Kina bygger ny rymdbas.

The launch center, which has been under construction since , will be able to launch space station capsules and cargo ships.

Efter sex dagar plockades den in till rymdstationen ISS. Som ett led i arbetet med att skapa en nationell rymdstrategi bjöd riksdagens utbildningsutskott in rymdföretag, forskare m.

Den 26 september bjöd utbildningsutskottet in användare, myndigheter, forskare och industri till ett kunskapsseminarium om rymdverksamhet.

Mattias Jennerholm utbildningsdepartementet och Olle Norberg generaldirektör för Rymdstyrelsen gav en övergripande bild om svenska satsningar och visade hur rymdverksamheten fungerar.

SMHI är en stor användare av satellitdata och satellitdata är nu dominerande datakälla för väderprognoser. Ett tjugotal riksdagsmän deltog.

Inledning av utbildningsutskottets ordförande Betty Malmberg. Korta presentationer av representanter för: Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Ibrahim Baylan.

Kör gör Richard Hjellström. Tiden blev 17,9 för Tyvärr blev det galopp för Twinberry i starten. Han klev iväg bra i en omstart, men i det giltiga blev det galopp direkt.

Imorgon är det Solvalla som gäller där Glavanize'Em startar i lopp 6. Kunnande finns för seger, men han kan behöva loppet.

Idag är det Romme som gäller. I lopp 7 har vi med Untilwemeetagain som kommer mer och mer för varje lopp. Twinberry är med i lopp 8.

Han var inte helt kurant senast, men det ska han vara idag. Han tränar fint och läget blev bra. I övrigt blir det stängt huvudlag kupor och customs jänkarvagn.

Här är hans premielopp:. Är du intresserad av att bli hästägare? Hon tränar fortsatt bra. I tisdagskväll blev det seger för Happy Ours i Eskilstuna.

Ikväll är det Eskilstuna som gäller och här nedan kommenterar vi kvällens chanser. Kommande vecka har vi flera hästar som ska ut och starta.

Hästen känns fortsatt bra efter den starten och är i fint slag. Hästen är väl förberedd och ska kunna vara med och göra upp om segern.

Happy Ours lopp 6 känns fin och är ute över passande distans. Bra platschans ska det vara. Det blir barfota runt om igen. Dennis de Castella V avslutade mycket rejält senast och visade fin form.

Det blir inga ändringar jämfört med senast. I övrigt blir det inga ändringar. Det var tredje raka segern för hans del och det är verkligen roligt.

Segermarginalen ser ni nedan. Twinberry och Mads Nielsen. Imorgon har vi New Aviator till start i Gävle och han kan du läsa mer om nedan.

Loppet ser lämpligt ut och han ska räknas med vinstchans direkt. Galvanize'Em lyckades vi köpa tillbaka till stallet för Det är en fin liten kille som vi önskar lycka till framöver.

Imorgon torsdag har vi Galvanize'Em lopp 4 till start i Rättvik. Det blir debut för honom över kort distans, men det ska säkert fungera bra.

Dennis de Castella lopp 1 ska göra sin första start över tre kilometer, men det tror vi ska fungera bra. Fonda Boko lopp 3 galopperade kort efter start senast, sedan kändes hästen jättefin enligt Torbjörn.

Nu kunde Torbjörn Jansson köra till ledning efter en bit. Sedan hade New Aviator inga problem att sticka undan till lätt seger över upploppet.

Här nedan kan ni se upploppet och vad Torbjörn Jansson sade efter loppet:. Det blir inga ändringar i balans eller utrustning gentemot senast.

Det var Untilwemeetagain som sprang 20,0 och Twinberry som sprang 19,1. Ikväll har vi Dennis de Castella till start i Eskilstuna, lopp 9, V Han svarade för ett mycket bra lopp senast och det var synd att han inte fick vinna.

Först ut var New Aviator som nät han nu skötte sig och gick felfritt vann. Sedan var det dags för rikshästen Glavanize'Em.

Han kunde köras till ledning efter meter och hade sedan inga problem att vinna. Mads H Nielsen och Galvanize'Em. New Aviator, Ullis och Mads.

Fonda Boko var jättefin vid segern näst senast. New Aviator galopperade tyvärr i sista sväng senast, annars hade han nog kunnat vara med bland de tre.

Han är med och jagar en slant igen. Han ska räknas med vinstchans. Det var jätteskoj och vi tackar alla som var här för en trevlig dag.

Galvanize'Em och Ripkin Joe i bakgrunden. Ailihphilia är en stor och rejäl märr med fin exteriör som rör sig fint och som det ska bli spännande att följa framöver.

Det är ett sto med bästa förutsättningar att bli en fin tävlingshäst. Här kan du ladda ner en pdf-fil och läsa mer om hästen och konceptet.

Det har varit full fart i veckan. Pine Chip som tjänat Efter försäljning har Wunder Dream lämnat stallet. Det är en kompis till oss, Casper Hedberg och hans pappa som köpt hästen och vi önskar stort lycka till med henne.

Det blir kul att följa. Hon öppnade snabbt till ledningen, en position hon sprang i hela vägen. Hon kördes till seger av Mads H Nielsen.

Wunder Dream - Ullis. Seger för Fonda Boko. Det blev en härlig tisdagkväll i Eskilstuna. Fonda Boko bilden ovan skötte sig lika fint som i kvalloppet och ledde sitt lopp runt om.

Segertiden blev finfina 13,1 över meter. Fonda Boko, Jonas, Dennis de Castella. Han spurtade bra i förra loppet och har känts fortsatt fin efter det.

Det blev ett felfritt lopp och en tredjeplats. Det var otroligt skönt att det blev ett felfritt lopp och en placering ikväll.

Tyvärr galopperade Dennis de Castella mitt i loppet i onsdags. Dags för nya starter i veckan, ondag och torsdag. Klicka här för att se kvalloppet.

Det blev en trevlig torsdagkväll i Bollnäs eftersom Happy Ours vann ett Vlopp. Hon pep till ledningen kort efter start, en position hon var i resten av loppet.

Över upploppet stack hon undan till mycket lätt vinst tillsammans med Mads H Nielsen i sulkyn. Fonda Boko är med i lopp 3.

I lopp 11 är Galvanize'Em med. Han har heller inte skött sig i de senaste starterna och det är samma där, det är felfritt lopp som gäller i första hand.

Ponnyn Atlas med Galvanize'Em. I helgen kom en ny häst till stallet. I klass I-finalen har vi med Swimming Pool. Han svarade för ett rejält lopp och har tagit det bra.

Han ska vara förbättrad med loppet och har en spännande uppgift idag. Hästen är löpglad och stark och ska vara en av de som kan vinna loppet.

Galvanize'Em lopp 7 blev behandlad efter förra loppet, men tränar nu riktigt fin inför den här starten. Han känns stark och bra och kommer förhoppningsvis göra en fin insats.

När hon har en bra dag fungerar hon även i ryggar och hon kan smyga med till en plats. Det är klart att det ska vara vettig segerchans.

Imorgon lördag har vi Dennis de Castella till start i Eskilstuna. Efter en löpning i fjärde ytter avgjorde han säkert över upploppet tillsammans med Björn Goop i sulkyn.

Det var en mycket fin insats och vi är toppen nöjda med Poolen. Idag startar Happy Ours i Eskilstuna. Han är med i första avdelningen som avgörs över meter och kör gör Björn Goop.

Ny start för Happy. Torbjörn Jansson ska köra. Tyvärr blev det galopp för Galvanize'Em i onsdags. Snart är även barfotaförbudet slut och barfota kommer helt klart att bli en extra växel för honom.

Nizze känns fortsatt väldigt fin efter senaste starten. Vi tycker att toppformen kommer mer och mer och tror att han kommer att göra en bra insats igen.

Ny start för Rikshästen. Det blev en fin andraplats i alla fall värd Tyvärr galopperade Fonda Boko i inledningen av loppet och han kom sedan tillbaka och blev sjua.

Fonda Boko lopp 6 galopperade bort sina möjligheter tidigt senast. Han visade vilket härligt fighterhjärta han har och han fortsätter visa riktigt bra form.

Vi var väldigt nöjda med Nizzes insats och även kusken Mads H Nielsens jobb i sulkyn. Han är med i ett lärlingslopp där han ska köras av Mads H Nielsen.

Seger för Happy Ours. Stort grattis till alla ägarna och uppfödarna! Han visade att han duger fint i dessa sammanhang.

Tyvärr blev det galopp för Galvanize'Em. Han hamnade sist utvändigt. Han blev därefter spänd och fick inte travet att flyta helt och galopperade i sista sväng.

Annars kändes hästen fin och det är bara ta nya tag och leta nya lopp. I V, lopp 6, är Swimming Pool med i ett lopp över tre kilometer. Han var fin vid vinsten senast och är i bra form.

Det är en fin häst som tränar bra, men tyvärr blev läget trist imorgon. Happy Ours är med i lopp 3 och hon har fin form och tränar bra.

Kommer hon till spets är det läge att prova där nu och över kort distans ska hon vara med i segerstriden. I lopp 5 är New Aviator med.

Han galopperade tyvärr kort efter start senast. Dags för Galvanize'Em att starta. Det är en fin häst som haft lite problem med ett framknä förut och därför har det tagit sin tid.

Där har vi med New Aviator i lopp 7. I förra veckan fick vi in Think Twice e. Viking Kronos - Iffy i träning.

Och visst blev ägaren Sara intervjuad i vinnarcirkeln: Vi har fyra hästar till start den här veckan.

Löser det sig har han fart och kunnande för att vara med i tätstriden. Det är Ripkin Joe och Galvanize'Em. Galvanize'Em är närmast kameran och Ripkin Joe den bortre.

Här är de med Galvanize'Em och hans boxkompis 24an som vi kallar honom, Untilwemeetagain. En Rikstravets häst klar.

Första Rikshästen som vi gjort klart med är Ripkin Joe ovan. Detta är en riktig liten snygging med en fin exteriör.

Han visade startsnabbhet och gott uppförande i sin hittills enda start. Nya starter i veckan. Dessutom ska Stone Crab vara med i kvallopp.

Eventuellt blir det barfota fram imorgon. Sedan sprang han 1. Starter onsdag till fredag. Den här veckan har vi hästar till start onsdag, torsdag och fredag.

Happy Ours är med i lopp Hon är stänkrädd och galopperade senast kort efter start. Richard leasat hästen och tagit ut licensen under hösten.

Inför Solvalla fredag lunchtrav. Med klaff kan hon vara ett platsbud. I lopp 6 är Happy Ours med. Hon har haft en liten tävlingspaus, men tränar riktigt bra nu.

Stone Crab lopp 7 hade tränat fint och kändes bra inför loppet senast, men fick sina chanser spolierade i starten. Frida's Daylight lopp 2 galopperade tyvärr i ledningen i första sväng senast.

Han har gjort en start för oss, men var tyvärr inte helt kurant den dagen. Inför Solvalla onsdag V Swimming Pool vann i Gävle.

I torsdags blev det full pott för Swimming Pool i ett Vlopp i Gävle. Se Swimming Pools segerlopp - klicka här. Swimming Pool är först ut. I lopp 7 är Fonda Boko med och han är i bättre form än vad hans rad ger sken av.

Stall Guldstjärna i Rikstravet. Alla 14 hockeylag i SHL är med. Det här ska bli jättekul. Här kan du läsa mer om tävlingen Rikstravet: Hör Tony Wallin i en intervju efter loppet i vänsterspalten.

Hon fick fint läge igen och kan öppna bra bakom bilen, vilket hon visade senast. En bra chans att vara bland de tre ska det kunna vara om det inte strular.

Där har vi med Happy Ours som är med i ett lärlingslopp. Dags för Frida igen. Hon var riktigt bra vid segerloppet senast och har tagit det loppet bra.

Ha det bra "Bobo", du är redan saknad. Inför V86 Eskilstuna onsdag. Ikväll har vi Augusta till start i lopp 9 i Eskilstuna som är V Inför V64 Gävle tisdag.

Ikväll har vi Swimming Pool till start i Gävle i V Swimming Pool har precis duschat efter loppet och Melvin ska leda in honom i boxen, men först myser de en stund.

Seger för Frida's Daylight. Det var härligt och stort grattis till Frida Wikström som äger hästen. Intervju med Tony Wallin efter segerloppet med Frida's Daylight: Det blir tävlingsdebut för henne och det ska bli intressant.

Ikväll är det bilstart och vi hoppas slippa omstarter och att hon ska sköta sig. Han galopperade i fint slagläge senast. Det blev lite stopp framför och därför blev det galopp.

Kusken tyckte hästen kändes bra i det läget och Fonda verkar vara i bra form. Det blir till att smyga med och i första hand jaga nya startpoäng och pengar.

Nu har han svarat för tre riktigt bra lopp i rad och det är jätteroligt. Hästen är ursnygge Bearway , en fuxhingst med fyra vita ben. Hon hängde lite töm senast och var inte helt körbar över upploppet.

Hon gjorde det därmed bra liksom vid segern före det. I lopp 3 startar Augusta som var mycket fin vid försök- och finallopp samma dag senast.

Ikväll är det Örebro som gäller där vi inleder med Frida's Daylight i lopp 2. I lopp 5 startar Spyglass Hill som gör första starten för oss.

New Aviator fin i Solvalla-jobb. Hästen tränar bra och ska vara i fin form. Distansen meter är oprövad för honom och det här loppet blir ett test för att se hur han klarar den.

Det blir samma balans och utrustning som senast. Den här veckan har vi hästar till start tisdag-torsdag. Här ser ni en glad vinnare dagen efter segern.

Det är Swimming Pool som imorse sprallade i hagen tillsammans med sin kompis Twinberry: Swimming Pool fixade Solvalla-seger. En riktigt fin prestation av Swimming Pool och en underbar seger där förstapriset var Han har tagit loppet bra och känns fortsatt fin.

Det blir barfota fram. Augusta vann i Gävle. I finalen sprang hon 12,1, vilket är det snabbaste hon sprungit och Jennifer Tillman som körde var väldigt nöjd med hur Augusta kändes.

Torpedo löpte förbättrat senast och tog flera hästar över upploppet via en fin avslutning. Ikväll har vi Stone Crab till start i Rättvik lopp 2.

Senast blev han alldeles för stressad före loppet och la bort krafter. Seger för Happy Ours i Örebro. Ikväll har vi tre hästar till start i Örebro.

Hästen tränar fint och känns bättre och bättre i alla fall. Det blir fortsatt skor runt om. Imorgon väntar tre starter i Örebro där vi uppdaterar senaste nytt under torsdagen.

Ikväll har vi Go Mirkuce till start i Eskilstuna lopp 2. Distansen är meter och kör gör Oskar Kylin-Blom. Scarlet Knight och Controls Extas.

Spygass Hill ägs av Thomas Jöhncke och sprungit in Den ena är Ferdinand Sisu e. One Too Many — Orizaba. Augusta startade i Eskilstuna i fredags, men tyvärr galopperade hon direkt i starten.

Det var väldigt synd det för Örjan Kihlström tyckte hästen kändes fin, men hade ingen förklaring till varför hon skulle galoppera.

Ikväll startar Augusta i Eskilstuna i Diamantstoets final lopp 8 med Fonda Boko V blev trött efter en oerhört snabb öppning senast. I fredags blev Augusta femma i Gävle.

Hon blev femma efter ha avslutat under 1. Swimming Pool blev trea i ett lopp över tre kilometer. I lopp 9 är Swimming Pool med. Gör han det kan han vara med bland de tre.

Det skulle vara ett plus om hon kom till ledningen och den korta distansen passar utmärkt. Kör gör Tony Wallin.

15-20 Rader Slots | 4 000 kr Bonus | Casino.com Sverige -

Als Ausgangslage der ausgestellten Arbeiten dienten dem Künstler eigene Fotografien, Bildmaterial aus Archiven sowie Filmausschnitte, deren Bewegung er mittels eines Langzeit-Scans auf Papier bannen konnte. Neben der Buchpräsentation werden Fotos gezeigt und Peter Tillessen wird eine wissenschaftliche Lesung halten. There is a strong narrative element which coincides or collides with the images showed alongside. Skip to content Results - bonus card to reward customers receiving packages for their. Anyway - I still do this all the time. Online usa cheap http: Anspruchsvoller Journalismus, Fotografie und Gestaltung werden durch ein kleines Team realisiert. The session will be held in English. Sverige apotek malmö, http: Zuletzt wirft auch "CU" in 53 ganzseitigen Fotografien die Frage auf, inwiefern die Architekturmoderne die Vorstellungen von Freiheit und Gemeinschaft, die sie anfänglich als ihr Paradigma erhob, hat oder hätte einlösen können. Mantan Terindah Power Rangers R. Exchange for those feeling the effects of congestion, Dollar General offers a diversity of OTC allergy medicines that count pronounced tablets and liquids to working order whatever ails you. Your cold had to away away on its own, upstanding like the bug chew needed to heal on its own, but in the meantime, these medicines helped you quality less sick or itchy. Ausstellung Stray Topology - - -. Junge, international schon fett angesagte Kreative sind dort zusammen gekommen, um Kunst, Kampagnen, oder irgendetwas dazwischen zu entwickeln. The talk will propose the state of publishing today, the history and transformation of science fiction in the 21st century context -- and propose "fictocriticism" as a coherent generic response to the current cultural context. Gerahmt wird das Ausstellungsprogramm von zwei Veranstaltungen. Plus the university exams are approaching, it will be a torture. Below is a list of requirements to keep in mind as you prepare your suggestion s. Buy cheap trusted online next day delivery, buy online for sale and uk for sale, where to buy philippines except can i order online in canada. Does it hurt to be at the wrong place at the wrong time? HD Vestige of Virtue — Sophia August um 18 Uhr im Perla-Mode weiter erläutern. Some groups of medicines were being consumed similarly in the Baltic States, but other had substantial consumption differences, for example, antidepressants, anxiolytics, sleep and sedative medicines and statins. Free Episode Download 1. Casino ohne einzahlung startguthaben from the reader Critical Beste Spielothek in Wiltingen finden distribution and reading experiences will be a very welcome bonus!. September in New York Zusammenhang steht. Fotografie im Buch war schon immer ein beliebtes Genre. La poisoning, des intolerances alimentaires et inflammations variees et diverses peuvent grösste stadion der welt agresser les parois arterielles pokerstars casino tricks provoquer ainsi de violentes vasoconstrictions. Das Publikum hat die Chance, hinter die Kulissen eines Projekts zu blicken, das so objektiv wie möglich Wert ermitteln wollte und selbst zum spekulativen Marktplatz werden musste. Här är hans premielopp:. Ryssland hotar att avbryta samarbetet med rymdstationen efter Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Ibrahim Baylan. I själva verket handlar detta om havet. De amerikanska Venus-forskarna hoppades. Man har funnit en Beste Spielothek in Sargleben finden variation bland de olika KBO: Ryssland svarar med rymdsanktioner mot USA. Böckerna av James Corey började utges och TV-serien inleddes Nya raketen H3 kommer även att sända upp small-sats. Stas visade mailet för de andra. Fonda Boko V blev trött efter en oerhört snabb Bingo Hombre Review - Is this A Scam/Site to Avoid senast. Han är med i ett lärlingslopp där han ska köras av Mads H Nielsen. Det blev ett tufft lopp, men hon höll bra som trea och vi ser hsv sachsen emot nästa start. Vi gör alltid noggrann analys av möjliga köpkandidater sacred englisch i detta fall ledde det till att vi analyserade rymdbranschen. Happy Our är med i lopp 5.

0 Replies to “15-20 Rader Slots | 4 000 kr Bonus | Casino.com Sverige”

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *